עמוד:59

19 בכל תרגיל הוסיפו סוגריים ( זוג אחד או יותר ) , כך שהתוצאה תהיה הגדולה ביותר שאפשר לקבל . | 25 + 15 × 10 + 5 = א = | 1 , 000 : 100 : 10 : 5 ב = | 8 × 5 + 5 × 8 ג 21 השלימו . ( שארית | : 10 = ( 7 א ( שארית | : 11 = ( 7 ב ( שארית | : 12 = ( 7 ג בדיקה : אם לא טעיתם קיבלתם את התוצאות האלה : . 640 , 500 , 600 20 השלימו . | 25 × 4 < × 26 א × | 240 × 17 > 17 ב | 5 × 840 = × 10 ג | 300 × 60 < : 60 ד | : 20 > 540 : 10 ה : | 1 , 000 : 50 = 5 , 000 ו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר