עמוד:58

16 פתרו . | 199 + 301 = א = | 8 , 765 - 4 , 321 ב = | 3 , 360 : 60 ג = | 555 × 4 ד 17 השלימו . | 210 + = 220 + 345 ד | + 417 = 317 + 87 ה | + 246 = 346 + 417 ו | 80 + 90 = + 100 א + | 32 + 23 = 33 ב | 127 + 91 = + 81 ג 18 השלימו מספרים מתאימים אם אפשר . במקום שאי - אפשר הסבירו מדוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר