עמוד:53

שוב חישוב ארבע פעולות חשבון 1 כתבו = או = ונמקו . | 600 : 21 40 א | 2 , 000 : 3 69 ב | 1 , 200 : 60 20 ג | 2 , 795 : 7 595 ד | 9 × 39 401 ה | 83 × 7 551 ו | 20 × 29 580 ז | 79 × 81 2 , 409 ח 2 השלימו את סימני הפעולה + או × או - או : . | 325 325 = 0 א | 325 325 = 1 ב | 325 1 = 325 ג | 0 325 = 325 ד | 325 0 = 325 ה | 0 325 = 0 ו באילוסעיפיםישיותרמאפשרותאחתלהשלמה ? , . 3 פתרו . | 25 + 325 × 100 = א = | 800 : 40 + 40 ב | 27 × 1 + 0 = ג = | 0 : 1 + 539 : 1 ד 4 כתבו > או < או = . אתגר ( | 340 + 0 : 6 340 + ( 0 : 6 א ( | 1 , 024 × 0 + 126 1 , 024 × ( 0 + 126 ב | 0 : ( 120 + 5 ) 0 : 120 + 5 ג | 324 + 1 × 55 ( 324 + 1 ) × 55 ד לפני פעילויות 4 - 3 רצוי לחזור על סדר פעולות החשבון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר