עמוד:30

5 פתרו . | א = 92 : 4 = 95 : 4 | ב = 270 : 3 = 271 : 3 דיון : האם פתרון התרגיל הראשון בכל זוג יכול לסייע לפתרון התרגיל השני ? | ג = 330 : 33 = 350 : 33 | ד = 210 : 7 = 216 : 7 6 אילו ספרות של יחידות ושל עשרות יכולות להיות במחולק , כך שבתוצאה לא תהיה שארית . השלימו ופתרו . ( אם אפשר , כתבו אפשרויות שונות . ) | 9 3 : 10 א | 9 3 : 100 ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר