עמוד:17

ב | איזה מספר קטן מ - 800 פי ? 100 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : קטן מ - 800 פי . 100 ג | פי כמה 3 , 000 גדול מ - ? 100 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : 3 , 000 גדול מ - 100 פי . ד | מאיזה מספר 300 גדול פי ? 10 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : 300 גדול מ - פי . 10 ה | מאיזה מספר 300 קטן פי ? 10 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : 300 קטן מ - פי . 10 ו | איזה מספר קטן מ - 800 פי ? 40 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : קטן מ - 800 פי . 40 ז | פי כמה 3 , 000 גדול מ - ? 500 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : 3 , 000 גדול מ - 500 פי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר