עמוד:16

| ג = 1 , 200 : 60 תרגיל כפל | ד = 6 , 000 : 300 תרגיל כפל | ה = 80 , 000 : 40 תרגיל כפל | ו = 2 , 600 : 260 תרגיל כפל 7 השלימו . דוגמה איזה מספר גדול מ - 40 פי ? 10 המספר הגדול : 400 המספר הקטן : 40 המנה : 10 תרגיל : 04 × 10 = 400 400 גדול מ - 40 פי . 10 א | פי כמה 10 קטן מ - ? 70 המספר הגדול : המספר הקטן : המנה : תרגיל : 01 קטן מ - 70 פי . בדוגמה אפשר לכתוב גם תרגיל חילוק : . 400 : 40 = 10

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר