עמוד:15

3 בשוק מוכרים ביצים בתבניות - 30 ביצים בכל תבנית . בלול שבמושב אספו 360 ביצים . מהו מספר התבניות הנדרשות למכירת הביצים האלה בשוק ? חישוב : תשובה : 4 במונית יש מקום ל - 8 נוסעים . כמה מוניות צריך כדי להסיע 88 נוסעים ? חישוב : תשובה : 5 6 בכל טור בחרו תרגיל אחד ופתרו אותו . היעזרו בתרגיל זה כדי לפתור את שאר התרגילים באותו הטור . | א = 2 , 100 : 7 = 2 , 100 : 70 = 2 , 100 : 700 | ב = 1 , 500 : 500 = 1 , 500 : 50 = 1 , 500 : 5 | ג = 250 : 50 = 2 , 500 : 500 = 25 , 000 : 5 , 000 פתרו את תרגיל החילוק שבכל סעיף ( אפשר להיעזר בתרגיל כפל מתאים ) . | א = 480 : 80 תרגיל כפל | ב = 3 , 500 : 7 תרגיל כפל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר