עמוד:10

10 פתרו . | א = 360 : 10 = 360 + 10 = 360 × 10 = 360 - 10 | ב = 120 : 10 = 120 + 10 = 120 × 10 = 120 - 10 דיון : איך מספר משתנה בכל אחד מהמקרים האלה ? כשמוסיפים לו 10 כשמחסרים ממנו 10 כשכופלים אותו ב -10 כשמחלקים אותו ב -10 | א 11 לחתונתה קיבלה רינה ממשפחת כהן 2 שטרות של 100 שקלים , וממשפחת לוי קיבלה 8 שטרות של 100 שקלים . כמה כסף קיבלה רינה ? חישוב : תשובה : ב | לחתונתה קיבלה אסתר ממשפחת כהן שטרות של 100 שקלים , וממשפחת לוי היא קיבלה אותו מספר שטרות של 100 שקלים . כמה שטרות קיבלה אסתר ממשפחת כהן , אם בסך הכול קיבלה משתי המשפחות 1 , 200 שקלים ? חישוב : תשובה : בפעילות 10 רצוי לדון גם במקרים מיוחדים , לדוגמה : . 190 + 10 = 200 ראו הסבר גם במדריך למורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר