עמוד:6

א חילוק ב 10 וב 100 1 כתבו תרגיל חילוק מתאים לכל שאלה ופתרו . דוגמה בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 30 תפוחים ? א . בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 20 תפוחים ? תרגיל : תשובה : ב . בכמה אריזות של 100 תפוחים אפשר לארוז 200 תפוחים ? תרגיל : תשובה : דיון : מה דומה ומה שונה בתרגילים שכתבתם לשאלות האלה ? האם אפשר לכתוב תרגילים אחרים לשאלות האלה ? אילו ? 2 ענו על השאלות . א . בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 120 תפוחים ? תרגיל : תשובה : ב . בכמה אריזות של 10 תפוחים אפשר לארוז 300 תפוחים ? תרגיל : תשובה : ג . בכמה אריזות של 100 תפוחים אפשר לארוז 2 , 000 תפוחים ? תרגיל : תשובה : אם התלמידים בוחרים לענות על השאלות בעזרת תרגילי כפל , יש לקבל את תשובותיהם . לדוגמה , לשאלה ג בפעילות 2 מתאים גם תרגיל הכפל הזה : . 20 × 100 = 2 , 000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר