עמוד:4

גימטרייה פרק זה הוא המשך הפרקים שעסקו בגימטרייה בכיתות ב ' ו - ג ' . בפרק זה חוזרים על ערכי האותיות א - ת בשיטת הא " ב הנקראת גימטרייה . בפרק יש פעילויות מגוונות העוסקות בחישוב ערכים של מילים . הערך המספרי של מילה הוא סכום ערכי האותיות המרכיבות אותה . דוגמאות : הערך של המילה חכמה הוא : 73 הערך של המילה שקר הוא : 600 חוזרים כאן על השימוש בצירופי אותיות . נהוג להשתמש בצירופי אותיות לצורך מספור של פסוקים ופרקים בתנ " ך , סעיפים ועוד . במקרה כזה מקובל לכתוב את סדר האותיות בצירוף מהאות שערכה הוא הגדול ביותר ועד לאות שערכה הוא הקטן ביותר . לדוגמה : מ " ט = , 49 תק " ל = . 530 בפרק זה מרחיבים את השימוש בצירופי אותיות למספרים גדולים מ - 400 ולומדים נושא חדש : חשבון השנים בלוח העברי . בפרק גימטרייה הילדים עומדים על ההבדלים בין השיטה העשרונית לבין שיטת הא " ב . ההבדלים העיקריים בין שתי השיטות : א . בכתיבת מספרים בשיטה העשרונית יש משמעות לסדר הכתיבה : הערך של כל ספרה נקבע לפי מקומה במספר ( . ( 43 > 34 לעומת זאת כאשר מחשבים את ערכה של מילה בשיטת הא " ב העברי - אין משמעות לסדר האותיות במילה ( קשר = שקר ) . ב . כל מספר מייצג כמות אחת ויחידה , ואילו ערכן של מילים שונות יכול להיות שווה ( יין = סוד ) . על רעיון זה מבוססים מאמרי חז " ל , לדוגמה : נכנס יין יצא סוד . אנו מאחלים לילדיכם לימוד פורה ומהנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר