עמוד:11

הזרם דרך הסלילים _, עד למצב שבו הכוח המגנטי הפועל על האלקטרונים מקזז את הכוח החשמלי הפועל עליהם , והאלקטרונים נעים לאורך מסלול ישר , כמתואר באיור . 4 במצב זה מתקיים : לכן : בנוסף לכך ידוע כי השדה החשמלי בין לוחות ההטייה מקיים : כאשר / ג המתח בין הלוחות האופקיים , _\ - < 1 המרחק ביניהם . ממשתאות ( 2 ) , ( 1 ) ו - ( 3 ) מתקבל : אפשר למדוד בניסוי את כל הגדלים שבאגף ימין של קשר ( , ( 4 ולחשב את היחס 1 ת / _6 של אלקטרון . יחס זה מכונה המטען הסגולי של האלקטרון . ערכו הידוע כיום : §< = 1 . 75882 10 " 0 ' 1 ןזז / . 6 השנה שבה נמדד היחס ת 1897 ) 6 / 1 ) נחשבת לשנת גילוי האלקטרון . ג י ג ' תומסון זכה בפרס נובל בשנת 1906 עבור מחקריו על מעבר זרמים חשמליים בגזים . הפיזיקאי האמריקני רוברט מיליקן ( 1858 - 1953 , תג _< \ / 111111 ן . _^ _^ 1101 כ 6 ) הצליח בניסוי מפורסם ( המוכר בשם "ניסוי טיפות השמן ") למדוד את מטען האלקטרון . ערכו הידוע כיום הוא - 6 - 1 . 6 ? 10 19 ( את ערכו בדיוק הניסויי הידוע _^ = כיום - ראה בנספח א ) . איור : 4 אלקטרונים נעים לאורך קו ישר בהשפעת שדה חע ' ומלי ושדה מגנטי איור : 5 נול רואו שהונפק לגנודו של גי גי תומסון

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר