עמוד:8

1 . 1 קרני קתודה בשפופרת התפרקות א . התפוקות זוהרת בשפופרת התפוקות הפיזיקאי האנגלי מיכאל פרךיי ( 1791 - 1857 , ץ ^^ _3 _ג ? , ^( 11011361 מי שגילה את תופעת ההשראה האלקטרומגנטית , חקר בסוף ימיו את מה שמתרחש כאשר מפעילים מתח חשמלי בין אלקטרודות הממוקמות בקצות שפופרת שבה נמצא גז בלחץ נמוך . פרד " בנה שפופרת זכוכית שצורתה מוצגת באיור , 1 ובה שתי אלקטרודות - קתודה , £ שחוברה להדק השלילי של סוללה וולטאית ( סוללה שבנה הפיזיקאי וולטה ) ואנודה , _^ , שחוברה להדק החיובי שלה . בעזרת משאבה אפשר היה לשאוב במידה מסוימת את האוויר מן השפופרת . בתקופה הנדונה הטכנולוגיה של משאבות ריק היתה בראשית דרכה . תחילה , בלי לשאוב אוויר מהשפופרת , פרדיי הפעיל בין האנודה לקתודה מתח חשמלי של כמה אלפי וולט , אך דבר לא התרחש ; בתנאים רגילים , אוויר הוא מוליך גרוע ( כיום ידוע שנחוץ מתח חשמלי של כמה עשרות אלפי וולטים על מנת להעביר ניצוץ שאורכו סנטימטרים אחדים , דרך אוויר בלחץ רגיל , של . ( 10 ^] / _01 _ז 1 2 אולם , כאשר הוא שאב יותר ויותר אוויר מן השפופרת , התגלו תופעות מעניינות . בשלב מסוים התרחשה בשפופרת התפרקות חשמלית - האוויר בשפופרת הפך להיות מוליך , ותוך כדי ההתפרקות החשמלית האוויר פלט אור . שפופרת כזו נקראת שפופרת התפרקות . . 1 גילוי האלקטרון בפרק זה נציג עובדות אודות החומר , שרובן התגלו במחצית השנייה של המאה התשע - עשוה . בפרקים ב 7 ן נציו ; מודלים של האטום שפותחו בתחילת של המאה העשרים , אשר נסמכים על העובדות המוצגות בפרק זה . איור : 1 שפופרת התפוקות

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר