עמוד:7

פרק א עובדות אודות החומר . 1 גילוי האלקטרון 8 ..... קרני קתודה בשפופרת התפרקות 8 1 . 2 מטענו ומסתו של האלקטרון 10 1 . 3 קרני קתודה הנפלטת ! מקתודת להט 13 . 2 ספקטרום הפליטה של אטום הסימן 16 2 . 1 ספקטרום פליטה רציף וספקטרום פליטה קווי 16 2 . 2 ספקטרום הפליטה של אטום המימן ל 1 . 3 הספקטרום של אור השמש 19 . 4 עובדות בסיסיות נוספות אודות החומר 20 שאלות , תרגילים ובעיות 23

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר