עמוד:5

תוכן העניינים פרק א - עובדות אודות החוסר 7 שאלות , תרגילים ובעיות 23 פרק ב - מודלים קלאסיים של האטום 25 _גואלות , תרגילים ובעיות 40 פרק ג - מודל האטום של בוהר 41 שאלות , תרגילים ובעיות 69 פרק ד - הדואליות של חלקיקים חומריים 79 שאלות , תרגילים ובעיות 95 פרק ה - מבנה הגרעין 97 שאלות , תרגילים ובעיות 108 פרק ו - אנרגיית קשר גרעינית 111 שאלות , תרגילים ובעיות 126 פרק ז - רדיואקטיביות 129 שאלות , תרגילים ובעיות 155 פרק ח - תגובות גרעיניות 163 שאלות , תרגילים ובעיות 186 נספח א - קבועים פיזיקליים 190 נספח ב - טבלת היסודות 192 נספח ג - ארועים בתולדות חקר האטום והגרעין 195 מפתח העניינים 198

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר