עמוד:3

פתח דבר קורא נכבד , הספר שלפניך עוסק בפיזיקה אטומית ( פרקים א - ד ) ובפיזיקה גרעינית ( פרקים ה - רו ) . התפיסה האטומיסטית צמחה ביוון הקדומה , עם העלאת רעיון קיום אטומים על ידי דמוקריטוס . אולם עיקר המחקר בנושא זה נערך בשלהי המאה התשעה - עשרה ובתחילת המאה העשרים . הפיזיקה הגרעינית פותחה כולה במאה העשרים . מהדורה זו של הספר אינה כוללת פרק בנושא " חלקיקים יסודיים "; פרק זה מתוכנן להיות מצורף לספר במהדורתו הבאה . רציונל מבנה פרקי הפיזיקה האטומית , מבוסס על כך שתחילה אנו מציגים עובדות הקשורות למבנה החומר , שהיו ידועות במאה התשע - עשרה ( פרק א ) . לאחר מכן מוצגים מודלים של האטום , בסדר הופעתם ההיסטורי . כל מודל מוצג כתוצר של הידע שהיה קייים בעת פיתוחו ; לאחר הצגת כל מודל נערך בספר דיון לגבי יכולתו להסביר את העובדות שהיו ידועות . כמו כן נבחנים ניכויים העולים מן המודל . בספר נדונים בעיקר שלושה מודלים של האטום : מודל תומסון , מודל רתרפורד , ובהרחבה - מודל בוהר . בחלק השני של פרק ד אנו נוגעים , על קצה המזלג , בתורת הקוונטים . המודל המוצג בספר בתחום הפיזיקה הגרעינית הוא " מודל הטיפה " . למורים , אוכלוסיית היעד ותכניות הלימודים הספר נועד לשרת תלמידים הלומדים פיזיקה ברמות של 3 ו - 5 יחידות לימוד . עם זאת , פה ושם אנו מרחיבים מעט את היריעה . סעיפים של פרקים שהם מעבר לתכניות הלימודים , גם עבור תלמידי 5 יחידות לימוד , וכן תרגילים כאלה , מסומנים בסולמית ( . ( 0 סעיפי פרקים ותרגילים אשר נדרשים ברמת 5 יחידות לימוד , אולם אינם נדרשים ברמת 3 יחידות לימוד , מסומנים ב - * הספר יכול לשרת גם סטודנטים במכללות ובסמינרים למורים , וסטודנטים באוניברסיטאות הלומדים רפואה , ביולוגיה חקלאות וכיוצא באלה , ונדרשים במסגרות אלה ללמוד על מבנה האטום והגרעין . דוגמאות פתורות , שאלות , תרגילים ובעיות במהלכו של כל פרק משולבות דוגמאות פתורות המודגשות על ידי רקע סגול . בסופו של כל פרק מופיע קובץ " שאלות , תרגילים ובעיות " . חלק מקבצים אלה מחולקים לשלושה חלקים : הראשון הוא " תרגילים מותאמים לסעיפי הפרק " , ושמיועדים לשמש כשיעורי בית לשם תרגול החומר השוטף מיד לאחר שהוא נלמד בכיתה . החלק השני הוא "תרגילי סיכום " המיועדים בחלקם כשיעורי בית , הדורשים ראייה אינטגרטיבית של החומר הנדון בפרק , ובחלקם כמאגר תרגילים שישמש את התלמידים לתרגול לקראת בחינה מסכמת של הפרק . החלק השלישי הוא " תרגילי העמקה " . סימונים מיוחדים נוספים המשמשים בספר אנו משתמשים בצלמיות ( _איקונים ) שונות לסימון המודלים השונים של האטום . מצבים פיזיקליים המוצגים בתחילת סעיף של פרק , כבסיס לדיון במהלך הסעיף , מובלטים על ידי רקע ירוק . נקודות מרכזיות מופיעות בתוך מסגרת .

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר