עמוד:2

פיתוח וכתיבה עדי וחן ראש הפרוייקט פחפ ' בת - שבע אלון עריכה מדעית פחפ ' אורי _גניאל הגהה דידקטית קורינה פולינהר עימוד ועריכה במחשב אבי טל גרפיקה ממוחשבת ועיצוב הכריכה אסף מסעה אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר כל חלק , שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהיא בחומר הכלול בספר זה אסיר בהחלט , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל כל הזכויות שמורות למשרד החינוך נדפס בישראל תשע " ג - 2012 מהדירה קודמת : 2007 דפוס איילון מק " ט -279 2098

מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר