עמוד:187

לנושאים לימודיים ולעניינים הקשורים לאקטואליה ולשיח הכיתתי . כל זאת תוך רגישות לשלבים בחייהם של ילדים , לנושאים המעסיקים אותם ולהשקה של הסיפור לחייהם . דרכי הקריאה מגוונות : אפשר להקריא את הספרים בכיתה בהמשכים , ולקבוע לשם כך מועדים קבועים ( למשל , פעמיים או שלוש בשבוע בהפסקת האוכל של הילדים ; בתחילת היום , במקום הזמן המוקדש למה שנהוג לכנות " קריאת בוקר ; " כחלק משיעורי העברית וכן הלאה (; אם בית הספר רוכש את הספרים בכמות כיתתית אפשר לבקש מהילדים לקרוא פרקים מסוימים בבית ולעסוק בהם בכיתה ; אפשר גם לקרוא כמה פרקים בכיתה באוזני הילדים כדי להגביר את הסקרנות ואת העניין , ולבקש מהילדים להמשיך בקריאה בבית . כדאי להימנע מהיצמדות לדגם אחד לאורך השנה כולה , ולהתנסות בדגמים שונים . בזכות ההקראה בקול יש לומר , כי אף שהיא נוגסת מזמן הלמידה , תועלתה וערכה רבים : הילדים נהנים מהאזנה לסיפורים ( בעיקר כשההקראה איכותית . ( הם פטורים ממאמץ הקריאה , וזוכים בהזדמנות להקשיב – לעלילה , לדיאלוגים , למבחר המילים , למבנה המשפטים , למשלבים המשתנים , להתענג על ההומור ולהתרגש ברגעי עצב , להתבונן בדמויות שבספר ובדמויות שבחייהם , כולל הם עצמם . כדאי לשקול היטב מתן משימות ועבודות בעלות אופי לימודי בעקבות קריאת הספרים . ההנאה של הילדים מההאזנה לסיפורים , והתועלת שהם מפיקים מהשיחות בכיתה ומהחשיבה בינם לבין עצמם משמעותיות כמו משימות כאלה ואחרות בכתב , ואולי אף יותר . הצעות לקריאה להרחבה ולהעשרה : קישור למאמר של גיל הראבן על חווית הקריאה , באתר דףדף : http : // www . dafdaf . co . il / details . asp ? MenuID = 82 & SubMenuID = 139 & PageID = 2029 & Cat = % E 4 % F 8 % E 0 % E 1 % EF % 20 % E 2 % E 9 % EC קישור לגיליון אוגוסט 2011 לש כתב העת " "פנים המוקדש לספרות ילדים : http : // www . dmag . co . il / pub / histadrut / panim 55 / book–view . html קישור להצעות להקראת סיפור בהמשכים באתר " דףדף : " http : // www . dafdaf . co . il / Details . asp ? MenuID = 82 & SubMenuID = 134 & PageID = 4045

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר