עמוד:149

שמגיע לי משהו . " אפשר להמשיך ולהקשות : איך מחליטים על זכויותו מי מחליטו האם זכות תלויה ברצון הטוב של מי שמעניק אותהו ומה זה " מגיע – "ו האם " זכותי" לקבל כל יום מתנהו מה הם החובות שליו מאיזה גיל יש להטיל על ילד חובותו האם ייתכן מצב של " זכות" ללא " חובה"ו פעילות 2 הצהרת זכויות הילד בישראל נוסחה על ידי המועצה לשלום הילד , וכדאי לומר שזהו גוף העוסק בהעלאת מודעות לזכויותיהם ולשלומם של ילדים , ופועל כנגד קיפוח , דיכוי ומעשי עוולה מסוגים שונים המופנים כלפי ילדים . אפשר להקרין על המסך הכיתתי את דף הבית של האתר של המועצה . / http : // www . children . org . il יש בו גם פינה המיועדת לילדים . כדאי גם לציין שהעצרת הכללית של האו"ם אימצה ב-1989 אמנה בדבר זכויות הילד , המגדירה את התנאים האלמנטריים החיוניים לשמירת שלומם הגופני והנפשי של ילדים ולשם התפתחותם העתידית . המדינות החתומות על האמנה מתחייבות לפעול כמיטב יכולתן כדי למלא אחר הנאמר בה . הצהרת זכויות הילד בישראל מושפעת מאמנה זו . פעילות 3 השאלה הזו מזמינה לחשיבה ביקורתית : מה שנדמה כמובן מאליו ( ברור שחשוב וטוב שיש הצהרה כזו ) – צריך להיות מוסבר ומנומק ; ומתוך כך גם מתבהרת החשיבות של הצהרה כזו , שכן ילדים נתונים בדרך כלל למרות החזקים , ולעתים קרובות אין הם יכולים להתנגד לעוול . פעילות 4 ר' דוד חיים הלוי , כותב השולחן ערוך לומד על מצות לימוד התורה מהפסוק המופיע בחומש דברים : " ולמדתם אתם את-בניכם לדבר בם " ( יא , יט . ( בספרי , אחד ממדרשי ההלכה על חומש דברים מפורט חיוב לימוד התורה : לדבר בם- משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה צוה לנו משה שיהא זה למוד דבורו מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו משיח עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה ואם לא עשה כן הרי הוא כאלו קוברו שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם וגו' מדברי הספרי למדים אנו שהאב מצווה ללמד את בנו תורה ולשוח אתו בדברי קודש החל מהרגע בו מתחיל לדבר . האב מצווה ללמד את בנו תורה מהרגע שמתחיל לדבר . ר' חיים מזכיר בדבריו שגם אם האב מחליט להפקיד את לימוד התורה של בנו בידי מורה , חייב הוא לדאוג לכך שיהיה המורה ירא , ה' שומר תורה ומצוות וגם אז , לא מתערטל לגמרי מלימודו אלא לומד אתו בלילה בשבתות ובימים טובים . כאשר ילד מרגיש את אהבת אביו כלפיו , או אהבת כל אדם אחר נכון הוא לקבל דבריו . זו הסיבה שבעטיה נכנסים דברי האב ללב בנו באמון מלא ובבטחון . פעילות 5 כפי שהתלמידים יגלו עוד מעט , המאבק של מלאלה הוא על זכותן של ילדות ללמוד . אולם סביר להניח שתלמידים בישראל לא יראו בכך זכות גדולה , אלא עניין מובן מאליו במקרה היותר טוב , וחובה במקרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר