עמוד:140

הרובד הלשוני בשיר הוא מאתגר . כדאי להתחיל את המפגש עם הפיוט בהאזנה לפיוט המולחן , המוכר לכל התלמידים . ההאזנה , ובמקרים מסוימים גם שירת הפיוט בכיתה , עשויה לסייע ב"התיידדות" עם המילים הקשות בטקסט הפיוטי . בעבודה עם תלמידים מתקדמים אפשר להציע להם להתייחס אל הטקסט כאל כתב חידה . לדוגמה בשורה : " ההפכי הצור אגם מים – חלמיש ל ____ מים - " המורה תיתן 3 כרטיסים בהם המילים : " מעינו" " , גבעה , " " ירדן" התלמידים יתבקשו להשלים את המילה החסרה תוך התייחסות למבנה התקבולת , בתוספת חקירת השורשים וההקשר . כל אלו יסייעו להם לפצח את המילים הלא מובנות ולשער את משמעויותיהן . פעילות 4 על תקבולת : שני איברי התקבולת מקבילים לעתים במשמעות , אך עיקר ההקבלה הוא מבני – שני האיברים דומים מבחינה תחבירית ( לתלמידים אפשר להסביר שיש לשני החלקים מבנה דומה של משפט . ( בפיוט הזה ההקבלה היא גם במשמעות , אך יש גם תקבולות מנוגדות או משלימות ( מוסיפות תוכן חדש לאיבר הראשון . ( לפני שהתלמידים ניגשים לפעילות , כדאי להצביע במליאה על המילה " תקבולת : " להראות את הקשר ל"הקבלה" ול"מקביל" ולהציג את הדוגמה שבגוף הפעילות – " בצאת ישראל ממצרים / בית יעקב מעם לועז . " הצביעו על הדמיון בין האיברים בשני חלקי התקבולת : מה מקביל ל"ישראל"ו מה מקביל ל"מצרים"ו איזו מילה מופיעה בחלק הימני וחסרה בחלק השמאלי של התקבולת " ) בצאת ( " ו ולמה היא חסרהו כדאי שהתלמידים יבינו שבעזרת חלק אחד בתקבולת אפשר לשער משמעות מילים בחלק האחר , ושהדמיון בין שני החלקים הוא בעיקר רעיוני , ואין הכרח שתהיה זהות ברמה המילולית . *** השיר " בלילה הזה" מזמין את הקוראים להיכנס לביתה של משפחת עברים רגע לפני היציאה ממצרים , כלומר לפני היציאה מעבדות לחירות . את בשורת השחרור מן העול משמיע האב ( שבבית הראשון מכונה " העבד ( " באוזני האם ( שבבית השני מכונה " האמה . ( " הבשורה , כמצופה מהודעה דרמטית , נמסרת בשלבים : תחילה ההוראה להכין מאפה מעיסה שאין בה שמרים כי " הלילה הזה הוא ליל שימורים ; " ! בבית השני ההכרזה על שינוי במצב – " לא עוד אעבוד בלבנים ובטיט ; " ובעקבותיה " הלילה הזה אנחנו יוצאים " ! הנקיטה במילים הברורות , המשאירות את העבדות מאחור מופיעות רק בבית השלישי : " אינני עוד עבד , ואת – לא אמה . " ! השיר מקפיד להזכיר את הדור הצעיר , השומע את הבשורה . פעילות 3 שלושת הסעיפים של השאלה מכוונים את הילדים לשלושת הבתים הראשונים . בשלושת הבתים הראשונים יש מילים הקשורות לעבדות : " עבד , " " לא עוד אעבוד בלבנים ובטיט , " " אינני עוד עבד , ואת – לא אמה ; " ! בשלושתם דמויות המדברות לדמויות אחרות ; בשלושת הבתים אמירות הצהרתיות , חגיגיות , המסתיימות בסימני קריאה . פעילות 4 שלושת הבתים הראשונים של השיר עוסקים ברגע המעבר מעבדות לחירות , בתחושה ששינוי דרמטי , מהותי , עומד בפתח . הבית הרביעי מציג אווירה שונה לגמרי : של אביב , של ניחוח פריחה , של אור גדול . יש הקבלה בין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר