עמוד:100

שם הפרק : קול הנרות ( כרך א עמ' ( 14 נושא הפרק הפרק המיוחד לחנוכה נפתח במחלוקת בין בית הלל ובית שמאי על סדר הדלקת הנרות ובהצגת מספר עובדות הנוגעות בנרות ובחנוכיות . עיקרו של הפרק הוא קריאת שלושה טקסטים בתת סוגה אחת : סיפורי זיכרון . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו את המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי ואת הערך של " מחלוקת שהיא לשם שמים" שמבטאת חוסר הסכמה עקרוני שאינו פוגע ביכולת לחיות בשלום זה עם זה . . 2 התלמידים יקראו שלושה סיפורי זיכרון ובאמצעותם ילמדו את הערך של מסירות הנפש לקיום מצוות הדלקת הנרות בתקופות שונות ובתנאים קשים . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים ייחלצו את המאפיינים של התת סוגה סיפורי זיכרון . . 2 התלמידים יכתבו סיפור זיכרונות תוך שימוש ברכיבים של התת סוגה . הערות והצעות להוראת הפרק על סדר הדלקת הנרות פעילות 3 חשוב להדגיש בכיתה את יכולתם של תלמידי בית הלל ובית שמאי לחיות בצוותא , למרות המחלוקות העקרוניות ביניהם : " אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין , אלו פוסלין ואלו מכשירין , לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל , ולא בית הלל מבית שמאי" ( יבמות א , ד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר