עמוד:99

פעילות 5 חוני מסביר את הבחירה בו במילים : "שאני כבן בית לפניך . " בהזדמנות זו אפשר להתבונן עם התלמידים בכמה מן הביטויים היפים בלשון חכמים : למשל " יהא רווח בעולם" ( לקשור בין " רווח" ל"רווחה , " כלומר הקלה , רגיעה (; "שאני כבן בית לפניך" כביטוי לקרבה ; הדימוי הציורי " עד שכל טיפה וטיפה כמלוא פי חבית . " פעילות 8 סעיף א-חוני מצטייר מהמדרש כצדיק הקרוב לה' ועל כן מרשה לעצמו לפנות לקב"ה בבקשות בכל עת , בדרך שבה בחר . גם בקרב סביבתו חוני ידוע ומוכר כקרוב לה , ' ועל כן הציבור פונה אליו בבקשה לתפילה . דבריו של רבי שמעון בן שטח בסופו של המדרש מרמזים אף הם על תכונה זו . חוני הוא איש של שלמות , המבקש פתרון מיידי לבעיה ולכן לא מהסס להתנות תנאי שלא יזוז ממקומו עד שתענה בקשתו . סעיף ב- הכוונה למשפט : " שאני כבן בית לפניך . " *** איך בונים מד גשם ? פעילות 2 סעיף ב-כדי לבדוק את ההשערות , כדאי להתייעץ עם חקלאים , בנאים ומנהלים של מיזמי בנייה למיניהם , בעלי תפקידים ברשויות מקומיות , עובדי תחזוקה של מפעלים ומוסדות ציבור , שוטרי תנועה ומפקדים בצבא . אפשר להציע לילדים בכיתה ליצור ( בעזרת מבוגרים במשפחה ) קשר עם אנשים מתחומים אלה , לקיים אתם התייעצות ולדווח בכיתה על התוצאות . פעילות 4 ההתבוננות בפעלים תוביל למסקנה שמדובר בפעלים בהווה רבים . כדאי להסביר לתלמידים שזוהי אחת האפשרויות המוסכמות לכתוב הוראות , הפונות לבנים ולבנות . כתיבה בסגנון כזה אפשר למצוא גם במתכונים , בהוראות של משחקי קופסה או של מכשירים חשמליים . פעילות 5 הפעילות מזמינה את התלמידים לתת את דעתם על סגנון חלופי של כתיבת הוראות - בעזרת פעלים בציווי רבים . גם במקרה הזה הפעלים פונים הן לבנים הן לבנות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר