עמוד:137

חושבים על מה שלמדנו פעילות 1 האמרה של איינשטיין מזמנת מבט-על בפרק ובפעילויות הכלולות בו . המידע שאנחנו מוצאים נאסף על ידי חוקרים מתוך הצורך המתמיד לשאול שאלות , לחקור ולהבין . העיסוק באמרה משמש גם גשר לפעילות , 2 שבה הילדים בעצמם פונים למומחים ושואלים שאלות . פעילות 2 כדי לממש את עירור הסקרנות וליישם את הנלמד בפרק , התלמידים מוזמנים לתהליך חקר צנוע אל מול מרכז הצפרות במעגן מיכאל , שמשתף פעולה בשיח לימודי עם תלמידים הפונים אליו בשאלות . *** חוכמת הנמלים – פעילות דיגיטלית הילדים עוברים לעבוד בספר הדיגיטלי ביחידה המשלבת אלמנטים משחקיים וכלים דיגיטליים לצורכי איסוף מידע למשימת חקר . נושא היחידה התלמידים מתוודעים להיבטים מסוימים מעולמן של הנמלים ובמיוחד של " נמלים סיירות . " מטרות היחידה מטרות תוכן . 1 התלמידים נחשפים לעולם הנמלים ובמיוחד לדרך שבה הן מתנהלות כקבוצה . סיפור המסגרת והטקסטים מובילים להבנה שהקן מתנהל בשיתוף פעולה . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יקשרו בין סוגת הטקסט המידעי-מדעי לבין " מציאות" כלשהי וכך יעמדו על המטרה של קריאת הטקסט – לרכוש ידע בנושא נתון . . 2 התלמידים ירכשו אסטרטגיות להתמודדות עם טקסט מידע-מדעי ועם המבנה שלו . . 3 התלמידים ימזגו את הידע התוכני הנרכש לשם כתיבת טקסט משכנע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר