עמוד:97

שם הפרק : גשם , גשם , בוא ! ( כרך א עמ' ( 88 נושא הפרק בפרק ארבעה טקסטים : טקסט מידע על הקשר בין עמ"י לקב"ה בהקשר של ירידת הגשמים , אגדת חז"ל על חוני המעגל בנוסח המופיע בספר האגדה ומבוסס על מסכת תענית ; טקסט מידעי על מד גשם ; הוראות לבניית מד גשם . המדרש מזמין את התלמידים להציץ אל החיים בארץ לפני כ-2000 שנה ואל ההתייחסות לנושא עצירת הגשמים באותם ימים רחוקים . כל הטקסטים נוגעים במונחים הקשורים בכמויות של גשם ( יובש ושיטפונות ) ובנושא המדידה של כמויות הגשם . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו מדרש המתאר את ההתמודדות עם עצירת הגשמים לפני כ-2000 שנה . . 2 התלמידים יתוודעו לנושא המדידה של כמויות הגשם . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יקראו מדרש בלשון חז"ל ויוכלו להתרשם מההבדלים בין רובדי השפה - לשון חכמים מול העברית החדשה . . 2 התלמידים יכירו צירופים הקשורים לנושא הגשם , כמו " גשמי זעף" ו"גשמי ברכה . " . 3 התלמידים יבחנו את סוגי הפעלים המשמשים בכתיבת הוראות . הערות והצעות להוראת הפרק מדרש על חוני המעגל ( מתוך " ספר האגדה , " מאת ביאליק ורבניצקי ומבוסס על מסכת תענית י"ט . ( ע"א מסכת תענית בה מופיע המדרש היא מסכת העוסקת בתעניות שנגזרו על הציבור בשנת בצורת כפי שהיה בתקופת חוני המעגל . האגדה בלשון חז"ל מזמנת לילדים היכרות עם רובד אחר , קדום , של העברית . בעבודה עם רוב הכיתה יש לבאר את כל המילים והביטויים בטקסט . חשוב לדבר גם על חשיבות ירידת הגשמים והסכנה בשנת בצורת , על חשיבות מילוי בורות המים לפני העלייה לרגל לירושלים בחג הפסח וכן על שירידת גשמים מסמלת את הקשר בין העם לקב"ה כפי שכתוב בתורה ונאמר בתפילה בקטע " והיה אם שמוע . " .. להרחבה נוספת ניתן לקרוא את מאמרו של ד"ר ישראל רוזנסון " מעשה חוני המעגל בהלכה ובהשקפה" באתר דעת http : // www . daat . ac . il / daat / kitveyet / taleley / 2-maase . htm

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר