עמוד:180

. 2 התלמידים יתוודעו לשניים מהמחדשים החשובים של העברית - איתמר בן אבי וח"נ ביאליק . . 3 התלמידים יבינו את אחת הסיבות לחידוש מילים בעברית . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יכירו שני מנגנונים ליצירת מילים חדשות . . 2 התלמידים יכירו פן אחד של תהליך תחייתה של השפה העברית . . 3 התלמידים יזהו מילים משני שורשים ע-ו-ף – ו ט-ו-ס ויעמדו על היחסים ביניהם . . 4 התלמידים יקראו ידיעות מתקופות שונות לצורך הפקת מידע . . 5 התלמידים יעמדו על השימוש במילים לועזיות בעברית . . 6 התלמידים יקראו כתבות וידיעות ויוציאו מהן מידע . הערות והצעות להוראת הפרק דרך סיפורה של מילה אחת אפשר ללמוד רבות על תהליך התחדשותה של השפה העברית . מומלץ להרחיב את הנושא להיסטוריה של מילים אחרות . אפשר להמשיך את העיסוק שעולה מן הפרק בעזרת יחידת ההוראה של משרד החינוך : " העברית המתחדשת : " מכירים דרכים ליצירת מילים בעברית" לכיתות - ג' ד' . פעילות 2 מטרת המשימה להוציא את המילים מהשורש ט-ו-ס שבידיעה . אחר כך כדאי לעמוד על המילה היחידה שמתקשרת לאותו שדה סמנטי אך בנויה מהשורש – ע-ו-ף תעופה . פעילות 3 בידיעה עצמה אומנם לא מצוינת השנה שבה התבצעה הטיסה , אבל מצוינים בה חודשים : " בחודש נובמבר המריא , " ... " בחודש ינואר אישרה חברת גינס בלונדון באופן רשמי את השיא החדש , " ותאריך הכתבה . 1 . 5 . 2014 מכאן שהטיסה עצמה נערכה . ב-2013 השאלה מדגימה את הצורך בהשלמת פער אופיינית לסוגה . ייתכן שיהיה צורך להראות את השלבים לכיתה כולה או למקצת התלמידים . אפשר לסדר את התאריכים השונים על פני ציר זמן . מורים שירצו יוכלו לדלג על השאלה , שכן היא עוסקת בהעמקה של קריאת ידיעות ולא בהיסטוריה של המילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר