עמוד:179

הרחבה למתקדמים אפשר להציע לתלמידים מתקדמים להפיק בעזרת ה Art-mart ל תרשים המבטא את מבנה הפרק . על-פי שיקול דעת המורה , ניתן לשרטט את התרשים בקבוצות , או מול עיני התלמידים ולהזמין אותם להציע הצעות כגון : איפה למקם את תת-הכותרותו באילו צבעים לצבוע את הכותרות ואת תת-הכותרותו מה לכתוב במלבן הריקו ועוד ... לעזרת המורה מצורפת דוגמה של תרשים , והיא זו שתחליט האם להציג לתלמידים את כל התאים ריקים , או למלא כמה מהם . שם הפרק : מילים מעופפות ( כרך ב עמ' ( 161 נושא הפרק באמצעות גלגוליה של מילה אחת בעברית מ" – מעופף" דרך " אווירון" ל"מטוס" – מובאות בפרק זה הסיבות לחידוש מילים והדרכים לעשות זאת . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יקראו את ההיסטוריה של המילים " מטוס " ו " אווירון . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר