עמוד:92

דוגמאות לכתיבה ארוכת-טווח והוראה מדורגת של התהליך אפשר למצוא , בין השאר , ביחידות ההוראה של משרד החינוך : " בילוי נעים" לכיתות - ג' ד' ו"לתפארת מדינת ישראל" לכיתות . -ו' ה' שם הפרק : שירים לארבע תקופות ( כרך א עמ' ( 75 נושא הפרק על תקופות שהן עונות השנה בשירים , וגם על המילים שמתארות אותן . בפרק ארבעה שירים המוגשים על פי סדר תקופות בשנה . כל שיר מתאר תקופה אחרת מנקודת המבט הייחודית של היוצר - הסתיו והקיץ מתוארים בטון מאופק ובסגנון פיוטי , ואילו החורף והאביב מוצגים ברוח של עליצות ואופטימיות . אפשר לעסוק בפרק בכמה דרכים : א . לבחור בכל תקופה את השיר המתאים ולעסוק רק בו בזיקה למה שמתחולל מחוץ לכיתה ; ב . לקרוא את ארבעת השירים לאורך הפרק , ללא קשר לעונה מסוימת , כדי שהתלמידים יוכלו ליהנות מההזדמנות להשוות בין סגנונות כתיבה של יוצרים שונים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יעמדו על הקשר שבין תקופות השנה , לחגי ישראל ולשנה החקלאית . 1 התלמידים יבחינו במרכיבים התמטיים בשיר וישוו לשירים אחרים באותו נושא . . 2 התלמידים יתבוננו בהלימה שבין תוכן השיר למציאות . . 3 התלמידים יזהו את רגשותיהם של הכותבים ואת הזדהותם עם הטבע המשתנה , וכן יבחינו בייחוס רגשות לדוממים . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יפיקו מידע מטקסט מידעי ומתמונות . 2 התלמידים יזהו ייחוס של תכונות אנושיות לדוממים בעזרת פעלים וצירופי לשון . . 3 התלמידים יתבוננו במשמעות של בחירה במין דקדוקי של שם עצם . . 4 התלמידים יתבוננו בביטויים מטפוריים ויבינו מילים בעזרת הקשרן . . 5 התלמידים יתבוננו במשמעות השימוש בסימני פיסוק . . 6 התלמידים יתנסו בקריאה בקול בהתאמה לפרשנות אישית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר