עמוד:178

הערות והצעות להוראת הפרק הפרק נפתח בעיון בתוכן העניינים של פרק מהספר והתבוננות בשלושה עמודים מתוך ספר הלימוד . מומלץ כי המורה תעיין יחד עם התלמידים בתוכן העניינים וגם תעבור עם התלמידים על רכיבי הטקסט : כותרות ותת-כותרות , תמונות , מסגרות מידע ועוד . כל רכיב ( טקסט , תמונה , עלילון ( ... מספק מידע באופן ייחודי . הדיון ברכיבים השונים יאפשר לתלמידים להבין מה ניתן להפיק מכל רכיב . נוסף על כך , אפשר לדון בהתאמת הלמידה מן הרכיבים השונים לסגנונות הלמידה השונים הרלוונטיים לכיתה , ולהסביר כי הרכיבים השונים יכולים לתת מענה לסגנונות למידה שונים . לדוגמה , תלמיד בעל תפיסה חזותית מפותחת ייעזר מאוד בתמונה לשם הבנת הטקסט . *** האוכלוסייה היהודית בישראל פעילות 3 מומלץ להסב את תשומת הלב של התלמידים לכך שלפרק יש מספר סידורי ( פרק שני , ( כותרת ראשית ( תושבי ישראל- נעים להכיר !( וכמה תת-כותרות , אחת מהן מנוסחת כשאלה : את מי אתם מכירים באוכלוסיית ישראלו *** האוכלוסייה הערבית והדרוזית בישראל פעילות 3 לפני ביצוע הפעילות חשוב להפנות את תשומת הלב של התלמידים למדור " פותחים חלון" ולבקש מהם לתאר מה כולל המדור : שם , סמליל , כותרת , טקסט מידע ועלילון ( קומיקס . ( פעילות 1 פעילות זו מומלצת לביצוע כעבודה עצמית לכלל תלמידי הכיתה . ***

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר