עמוד:130

הערות והצעות להוראת הפרק מצוות הנתינה פעילות 1 בקריאת קטע המידע יחשפו התלמידים לחלק מן ההלכות הקשורות למצוות הנתינה . באפשרות המורה , להעשיר ולהרחיב את המידע בהתאם לשיקול דעתה . להלן הרחבה הנוגעת למצוות המוזכרות בקטע . מתנות לאביונים מטרת מצווה זו היא שהשמחה תקיף את כל שדרות העם – גם את אלה שהיו עלולים להיות מנועים ממנה בגלל מצבם הכלכלי . יש לתת לשני אביונים , שתי מתנות , או סכום כסף שאפשר לקנות בו דברי מאכל זמינים . הרמב"ם מציין כי " מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו . " משלוח מנות מטרת מצווה זו היא לטפח הדדיות בשמחה : מקבל המשלוח שמח במנתו ובעובדה שזכרו אותו , והשולח שמח שהוא גורם שמחה לחברו . בעניין משלוח המנות חשוב לעמוד על הנקודות הבאות : כשמדובר במשלוח מנות , הכוונה למשלוח שתי מנות לאיש אחד . הרמב"ם פוסק : בכל מקום שהתורה מדברת ברבים ואינה מציינת מספר , הכוונה לפחות לשניים . במקרה שלנו " מנות" - לפחות שתיים . מהביטוי " איש לרעהו" לומדים כי כדי לצאת ידי חובת משלוח מנות , חייב אדם לשלוח לפחות שתי מנות לאיש אחד . המנות צריכות להיות מתוקנות לאכילה . ע"פ פסיקתו של הרמב"ם משתמע שהאדם חייב לשלוח לרעהו מנות מתוקנות לסעודה , אשר אין צורך בהתקנתן ( כלומר שלא ישלח חומר גלם כמו קמח , סוכר ותבלינים . ( אדם שאין ידו משגת להכין משלוח מנות , יכול להסתפק בהחלפת מנות עם חברו . מצוות משלוח המנות חלה על כל אדם מישראל , ואפילו הוא עני . המצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים , מחייבות כל אדם מישראל , איש ואישה , ואפילו אם הם עצמם עניים ומקבלי צדקה . מומלץ למורה " לאמץ" מהכללים הנלמדים בעניין משלוח מנות לצורך מתן משלוחי מנות בכיתה . מעות זכר למחצית השקל מחצית השקל הוא סכום כספי אותו נתן כל יהודי בתקופת המשכן והמקדש פעם בשנה . כספי מחצית השקל שימשו לקניית קורבנות הציבור השונים שהוקרבו על גבי המזבח באותה שנה . המקור מן התורה למצווה זו מופיע בפרשת כי תשא : " זה יתנו כל העבר על הפקדים : מחצית השקל בשקל הקדש , עשרים גרה השקל , מחצית השקל תרומה '"לה ( שמות . ( י"ג , ל' על ידי ספירת המטבעות , גם ניתן היה להעריך את מספר התורמים , ובכך להתחמק מהאיסור של ספירת בני ישראל . כיום , נוהגים לתת זכר למחצית השקל , כל אחד מבן שלוש עשרה שנה ומעלה . נשים וקטנים פטורים ממצווה זו , אך אם הם רוצים לתת מקבלים מהם . כספי מחצית השקל ניתנים כיום לעניים ואם רוצים להשתמש בהם לצורך בית הכנסת או לתלמוד תורה , יעשו שאלת חכם . פעילות 3 סעיף א-ייתכן שהרמב"ם הבין כי לא כל אחד משגת ידו לשלוח משלוח מנות ורצה למנוע עלבונן של בריות ולכן הגדיר כללים ברורים לנותן המשלוח . סעיף ב-משימה זו מזמינה את תלמידי הכיתה לחשוב על ה"בעתיות" שיכולה להיווצר כאשר מכין כל אחד לחברו משלוח מנות . היחשפות זו לקשיי החבר ולצרכיו יש באפשרותה למנוע מצבים לא נעימים בהמשך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר