עמוד:129

שם הפרק : פורים ( כרך ב עמ' ( 23 נושא הפרק בפרק קטע המוסר מידע על ערך הנתינה הבא לידי ביטוי במידה רבה בחג הפורים , בשתיים ממצוות החג-משלוח מנות ומתנות לאביונים וכן במנהג לתת מעות זכר למחצית השקל שהייתה נהוגה כשבית המקדש היה קיים , לצורך קורבנות ציבור . בהמשך , מזמין הפרק את התלמידים לחקור תופעה הנדמית מובנת מאליה – המנהג להתחפש בפורים – ולראות אותה בהקשרים תרבותיים , היסטוריים וגיאוגרפיים משתנים . דרך חקירה אחת היא קריאת הכתבה הפותחת על ההיסטוריה של התחפושות בפורים ; דרך אחרת היא עריכת סקר , שבו התלמידים אוספים מידע על הנושא מסביבתם הקרובה . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו בערך הנתינה הבא לידי ביטוי במצוות הפורים . . 2 התלמידים יכירו מהלכות משלוח מנות , מתנות לאביונים ומתן מעות זכר למחצית השקל . . 3 התלמידים ילמדו על הרקע למנהג ההתחפשות בפורים . . 4 התלמידים יחקרו ויגלו מגוון של מנהגים ומסורות הקשורים לתחפושות בתקופות שונות ובתפוצות שונות . . 5 התלמידים ייחשפו לעוד מנהגי פורים ( משחקי פורים ודרשות לפורים . ( יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יתרגלו קריאה והבנה של כתבה , תוך התעכבות על מאפיינים שונים : מבנה , שימוש בכותרות , חלוקה לנושאים , שימוש במילות קישור בין פסקות ועוד . . 2 התלמידים יכירו את הסקר , ישתמשו בו ככלי עבודה ויתרגלו איסוף מידע וניתוח נתונים . . 3 התלמידים יתנסו בעבודה בזוגות כמו גם בלמידה שיתופית רחבה בתוך כתלי בית הספר ומחוצה לו : עריכת הסקר מאפשרת ומזמנת שיתוף של הקהילה הרחבה בתהליך הלמידה , מעודדת שיח דבור בין-דורי ועם קבוצת השווים . . 4 התלמידים יתרגלו מעקב אחר הוראות והנחיית אחרים במילוי הוראות ( יש בסקר שאלות המפנות לתרשימי זרימה שונים . למשל " אם עניתם כן , המשיכו לשאלה . 5 אם עניתם לא – המשיכו לשאלה . (" 6 . 5 התלמידים יתנסו בחשיבה מסדר גבוה ושיח דבור ( באמצעות שאלות על האופן שבו אנו קוראים וזוכרים מידע ועוד . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר