עמוד:171

שם הפרק : מרגישים ( כרך ב עמ' ( 140 נושא הפרק בפרק שלושה שירים וקטעים מפרק בספר . שלושת היוצרים - מרים ילן-שטקליס , דליה רביקוביץ ונורית זרחי , שלושתם מבוגרים , כתבו על רגשות של ילדים : מה הם מרגישים ואיך הם מבטאים את הרגשות שלהם . מרים ילן-שטקליס כתבה על ילד שצבע שערו גורם לו סבל רב עד שגילוי הדמיון בינו לבין דמות נערצת משנה את הרגשתו . נורית זרחי כתבה על ילדה שמגיעה לסביבה חדשה וחווה תחושת בדידות ועלבון , אבל גם התרגשות ושמחה , וגם על ילדה הפוגעת באחרים . הפרק מזמן עיסוק בערכים חברתיים מנקודת מבט דתית וחברתית . חשוב להרחיב את משמעותן של היצירות ולקשור אותן לחיי החברה של התלמידים . חשוב להתמקד בנוסף ליכולת לחוש אמפתיה למצוקתו של האחר וכיצד לקרב את השונה בחברה ג' ) ינג ( 'י כיצד לעזור לתלמיד חדש להשתלב בחברה ( ילדת חוץ ) ועוד קיימות אמרות חז"ל המחנכות לסובלנות ולמידות טובות ביחסים שבין אדם לחברו . חשוב להציג בפני התלמידים אמרות רלוונטיות ליצירות , ואף לשאול אותם אילו אמרות הם מכירים . לדוגמה- " ואהבת לרעך כמוך , " " עברות בין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה את חברו" , " היזהרו בכבוד חבריכם" ועוד . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יתבוננו בילדות , בקשיים שילדים מתמודדים אתם , בקושי של ילדים לשנות את מצבם ובתגובותיהם של מבוגרים לקשייהם של הילדים . . 2 התלמידים יזהו רגשות אצל הדמויות ביצירות ויפתחו יכולת לחוש אמפתיה למצוקתו של האחר . . 3 התלמידים יפתחו יכולת להתבונן פנימה לתוך נפשם ועולמם , כדי לזהות את רגשותיהם שלהם במצבים דומים לאלה המתוארים ביצירות . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יתבוננו במשמעותם הפואטית של מרכיבים מבניים בשירה כמו חלוקה לשורות תוך התחשבות בחריזה או דווקא תוך התעלמות ממנה , חזרות וסימני פיסוק . . 2 התלמידים יתבוננו ברמיזות ובביטויים עמומים המהדהדים בתודעת הקוראים ומביאים אל השיר את ניסיון חייהם . . 3 התלמידים יכירו את השיר הווידויי , תת-סוגה של השיר הלירי . . 4 התלמידים יצביעו על מעברים בין רבדים שונים בשפה ויבינו את הסיבות למעבר מהעברית התקנית של זמננו לעברית המקראית . . 5 התלמידים יתבוננו בלשון ציורית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר