עמוד:123

כרך ב שם הפרק : קבלת שבת ( כרך ב עמ' ( 7 נושא הפרק בפרק שתי יצירות ספרות , פיוט ומדרש . שתי היצירות נוגעות בשבת ובקשר שבינה לבני האדם . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יתוודעו למשמעות של הפיוט " לכה דודי . " . 2 התלמידים יקראו מדרש ל"חז העונה על השאלה " מדוע נברא אדם הראשון ביום השישי "לבריאה ויוצר זיקה בין הבריאה ביום השישי לשבת . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יפגשו שני טקסטים מרבדים לשוניים שונים : פיוט-שירת הקודש , ומדרש הכתוב בלשון חכמים . . 2 התלמידים יפגשו משל קצרצר המנוסח כמשפט מהודק שגלום בו רעיון שלם . . 3 התלמידים יבינו את הנושאים , הרעיונות והמסרים העולים מקריאת הפיוט והמדרש . . 4 התלמידים יכירו את מבנה הפיוט ומאפייניו . . 5 התלמידים יזהו תופעות ייחודיות של הלשון בפיוט . . 6 התלמידים יכירו ביטויים משמעותיים המופיעים בפיוט . . 7 התלמידים יזהו את תפקיד המשל והנמשל במדרש . הערות והצעות להוראת הפרק הפיוט "לכה דודי " הוא הלב והמרכז של תפילת קבלת שבת והוא מלווה את רגעי המעבר שבין ימי החולין המסתלקים לבין השבת הנכנסת ובאה . הפיוט נכתב בצפת של המאה " ע ה-16 י הפרשן וחכם הקבלה ר ' שלמה אלקבץ ואומץ מיד עם כתיבתו ע " י מקובלי צפת של אותה תקופה , מה שתרם להתפשטותו ולקבלתו המהירה בכל קהילות ישראל ולכך שנתווסף לסידור התפילה , על אף שזה היה כבר סגור וחתום . ל ' לכה דודי ' נודעת חשיבות מכרעת בהיווצרותה ובהתגבשותה של תפילת קבלת שבת כפי שהיא מוכרת לנו כיום , תפילה שנוספה לסידור התפילה רק במאה , ה-16 בהשפעת מנהגי מקובלי צפת , שנהגו לקבל את השבת לבושי לבן וביציאה אל השדה , עם שירת מזמורי תהלים ו ' לכה דודי . ' ( מתוך אתר הזמנה לפיוט . © כל הזכויות שמורות , סנונית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר