עמוד:169

פעילות זו מחייבת ידע לשוני , חשיבה מסדר גבוה ( אנלוגיה ) וידע עולם . התלמידים מתבקשים להבין את משמעות המשפט בעזרת הקשר מבני - כלומר בעזרת היחס הנשמר בין שני החלקים של המשפט ( ענבים מול צימוקים ותאנים מול גרוגרות , ( ובעזרת ידע עולם ( לרחוקים – מי שגרים רחוק מירושלים , נדרש זמן רב יותר להגיע , ולכן הם מביאים פירות מיובשים , שכן הפירות הטריים יתקלקלו , ירקיבו בדרך . ( ייתכן שיידרשו רמזים למתקשים - למשל הבהרה לגבי העובדה כי צימוקים הם ענבים מיובשים וכי פירות יבשים נשמרים יותר מפירות טריים . פעילות 7 פעילות כתיבה של תיאור מפי עולה רגל צעיר בגילם מזמינה את התלמידים להיכנס לנעליו של נער מתקופה אחרת וכך לתת ביטוי ליכולתם היצירתית . התוצרים ייבדלו זה מזה במידת הדמיון של התלמידים ובמידת העניין שלהם בתיאורים הכתובים והמצוירים של העולם העתיק . הפעילות תיעשה בסביבה מתוקשבת . הצעה להרחבה : כדאי להציע לילדים להכין אסופת סיפורים כיתתית ולשלוח להורים ולכיתות מקבילות . פרקי לשון : בקשות , הוראות , חוקים ( כרך ב עמ' ( 128 במסגרת הפונקציה השכנועית של הלשון אנו מטפלים כאן בסוגות של בקשות-הוראות ושל חוקים . המורה יכול / ה להוסיף על המובא כאן טקסטים מפעילים בתחום היצירה , הכנת המזון ועוד , הוראות התנהגות , כגון הוראות התנהגות במוזיאון , בבריכה , בחצר בית הספר , ודוגמאות רלוונטיות לחוקים , כגון חוקי תנועה . קו הגבול בין סוגי התקשורת הנזכרים אינו חד : ניתן לראות אותם כפעולות דיבור על פני ציר דמיוני , שהקוטב האחד שלו הוא החוק , והקוטב האחר שלו הוא הבקשה . בין שני הקטבים ניתן למקם הוראות מסוגים שונים . השימוש בכל סוג מותנה בנסיבות התקשורת , כגון היחסים ( בעיקר יחסי מעמד ) בין המוען לנמען ומידת הסמכות שיש למוען . בפרק זה אנו מטפלים בהוראות פעולה , בלשון התמרורים ובחוקים . הציווי למעשה אין הציווי זמן דקדוקי , אלא דרך אחרת של התייחסות לפעולה . בעוד שאר הזמנים מדווחים על התרחשותו של אירוע לפני / בזמן / אחרי רגע הדיבור או הכתיבה , בציווי אין מדווחים על אירוע שהתרחש / מתרחש / יתרחש , אלא מבקשים / פוקדים שיתרחש . הזמנים הרגילים הם אפוא אמצעי לדיווח , לחיווי ; הציווי הוא דרך ( מודוס ) לבקשה / הוראה / ציווי-פקודה . רצוי לעבוד על צורות הציווי בבניינים השונים , בלי לנקוב בהכרח בשם הבניין , ובמיוחד על צורות פחות מוכרות או כאלה שנוטים לשבש אותן , כגון צורות הציווי בבניין נפעל ' ) היכנס , ' ' היזהרו , ( ' בבניין קל ' ) שתקי , ' 'רשמו , ( ' צורת הפעיל נוכח ( המתן ) ועוד . לא מומלץ להתעלם מצורות הציווי הדיבורי , הבנויות בדגם צורות העתיד , כגון ' תיזהר , ' 'תעזבי , ' 'תמתינו' וכדומה . אלה הן צורות תקניות , המשמשות בהקשרים לא פורמליים . הן נתפסות כציווי מרוכך יותר , וכמובן , רמת הלשון שלהן נמוכה יותר . עימותן עם צורות הציווי של לשון הכתב ימחיש

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר