עמוד:168

הערות והצעות להוראת הפרק יש חשיבות רבה למפגש עם טקסטים מן המקורות היהודיים , הן לבניית הקשר של התלמידים עם המקורות ועם המתואר בהם , והן משום הרחבת לשונם באמצעות כל האוצרות של רובדי השפה העברית . המנהג של הבאת הביכורים הוא מנהג שסמליו נשמרים עד עצם היום הזה , והוא קיבל פנים שונות בחברה הישראלית על קבוצותיה . במהלך הפרק ניתן מקום לניסיונם ולסיפוריהם האישיים של כל תלמיד ותלמידה ביחס לטקס הבאת הביכורים , והסיפור האישי מקושר ומתקשר לתיאור המנהג על פי המקורות . ביכורים בתורה פעילות 3 בפעילות זו מודגש השימוש ב ו"ו " ההיפוך , " האופייני ללשון המקרא ומציין את היפוך זמן הפועל , במקרה הזה מעבר לעתיד . התמקדות בנושא זה חיונית כדי להבין את הפסוקים לעומק - כלומר את העובדה שמדובר במצווה שמכוונת לעתיד . על בני ישראל להתיישב בארץ שהועיד להם אלוהיהם , ורק אחר כך לקיים את המצווה . *** ביכורים במשנה פעילות 2 הפעילות נועדה להבהיר את אחד ההבדלים בין לשון המקרא ולשוננו ללשון חז - "ל צורן הרבים . המילה " לנין " ועוד יותר ממנה המילה " מפרישין " קשות מהאחרות , ומורים ישקלו אם להשמיטן למתקשים , או אם לציין את המשמעות של המילים האלה בעזרת שם הפועל לפני תחילת הפעילות . " מפרישין " היא בלשוננו " מפרישים . " הפירוש שלה הוא לבחור ולהניח בצד למטרה כלשהי . לדוגמה : אנשים רבים מפרישים בכל חודש כסף לתכנית חיסכון . פעילות 4 מטרתו של סעיף א הוא לעורר את סקרנותם של התלמידים לגבי הטקסט ולגרום להם לקרוא אותו בעיון ( למשל לחפש בתוך הטקסט את הרמז שאותו מייצג השעון המעורר - השכמה . ( לפני המעבר לסעיפים הבאים בפעילות חשוב לוודא בשיחה שהטקסט המשנאי הובן . לשם כך רצוי שתלמידים מתקשים יוכלו להיעזר במורה או בעמוד שבו ירוכזו כל הטקסטים כדגם של טקסט רב היצגי ( בלתי רציף . ( פעילות 6

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר