עמוד:118

מילונים אחרים , כגון מילון ההוה בעריכת שושנה בהט ומרדכי מישור , מביאים את הפעלים לפי צורת ההווה שלהם . גם לפי שיטה זו נדרשת מהתלמיד מיומנות בנטיית צורות הפועל בבניינים שונים . אפשר להרחיב את העבודה על לחיפוש פירוש ניבים במילון . מומלץ לחפש ניב במילון לפי מילה או מילים פחות שימושיות , כיוון שכך לא יימצא בסוף הערך מבחר גדול מדי של ניבים שבהם משמשת המילה , וכך יקל על התלמיד למצוא את הניב המבוקש . לדוגמה , בניב 'לא גרע עין' המילה הפחות שימושית היא ' גרע , ' כך שכדאי לחפש את הניב בסוף הערך המילוני של 'גרע ; ' בניב 'יישר את ההדורים' מומלץ לחפש את פירוש הניב במילון לפי המילה הנדירה 'הדורים . ' אפשר לקשור את פעילות חיפוש הניב במילון לעבודה על מהותם של ניבים : על היותם צירופים או משפטים מטאפוריים , שמשמעותם הכללית אינה נובעת מהמשמעות המילולית של כל מילה בהם . יש הסבורים שבעידן הדיגיטלי השימוש במילון המודפס הפך למיותר . אמנם מבחינת קלות מציאת ביאור למילים האינטרנט מספק מיידיות ואינו מחייב ידע של סדר אותיות א"ב ושיקולי סדר ערכים לפי האות הפותחת והאותיות הפנימיות . אך כל חיפוש מילה במילון מעלה אתרים רבים , שכל אחד מהם נוקט דרך שונה לביאור ומביא אינפורמציה מסוג אחר . לעתים יחסרו בביאור הדיגיטאלי פרטים דקדוקיים הנחוצים למורה ולתלמיד בשלב זה של הלימוד , ולעתים נמצאים פרטים לשוניים-בלשניים שאינם עדיין בהישג תפיסתו של התלמיד הצעיר . עם זאת ראוי לנצל בתבונה ובהדרגה את שפע הידע הלשוני הטמון באתרי האינטרנט העוסקים בלקסיקון . מומלץ להכיר את מבנה הערכים בויקימילון , ולהשוותם למבנה הערך של המילון המסורתי . כיוון שבלימוד השימוש במילון מטרתנו אינה מצטמצמת למציאת פירושי מילים , נראה לנו חיוני להכיר את מבנה המילון המודפס . דרכו מתרגל הלומד את סדר אותיות ) ה-א"ב החשוב לתחומים שונים של השימוש הלשוני , כגון שימוש בתאריכים , נקיבת כמויות באותיות , שימוש בסדר פרקים או פריטים אחרים , ועוד , ( לומד לשייך את המילה לחלק דיבר , לומד לפרק את המילה למרכיבי השורש ולמוספיות , מתבונן בדרכי הנטייה של המילה , ופוגש ניבים שבהם משובצת המילה . המילון הממוחשב מומלץ מאוד להציג לתלמידים את האפשרות להשתמש במילון המקוון ישירות מתוך ספר הלימוד בגרסתו הדיגיטלית , בסביבת כותר . הדגימו לתלמידים הקלקה על מילה , יפתח חלון " רב מילים , " במידה ובית הספר מנוי למילון הממוחשב של " רב מילים" תוכלו להציג את היכולות הרחבות של המילון , מילים נרדפות , צירופי מילים , מילים מתחרזות , תרגום לאנגלית . במידה ובית הספר אינו מנוי למילון המקוון , תוכלו להציג בפני התלמידים את המידע המופיע בחלונית : ניתוח המילה , הסבר ותרגום . דוגמה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר