עמוד:81

בסופו של הטקסט מופיע מידע קצר העוסק באזכורו של החצב במקורות היהדות . המידע מתבסס על הנאמר בגמרא : " מאי חצובאו אמר רב יהודה אמר רב : שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ" ( בבא בתרא נ"ו . ( ע"א ובמדרש : " רבי אבא בר כהנא אמר : הכניס עמו זמורות לפילים , חצובות לצבאים , זכוכית לנעמיות" ( בראשית רבה לא ) פעילויות 2-3 הפעילויות מציעות קריאה שמותאמת למשימות שאותן מקובל לבצע עם טקסט עיוני : הקורא מרפרף על חלק מהטקסט בדרך אל הפרטים הרלוונטיים למשימה שלו , שם יעצור ויתעכב ; מציאת הקטע הרצוי נעשית בעזרת מילות מפתח שהוא בוחר או בעזרת מילים שמופיעות במשימה . חשוב להסביר לתלמידים שמטרת הפעילות היא להראות שכל רכיב בטקסט - מלל , איור , תצלום וכו ( ' תורם את תרומתו לשלמות הטקסט ולמימוש מטרת הטקסט . פעילויות 5-4 סביב השאלות המגוונות ששואלים התלמידים יש להעביר באופן ברור וחד את המסר המתייחס לעובדה שבורא העולם יצר בחכמתו ובגדלותו את העולם כולו ויצר דברים נפלאים על מנת שכל חלק ימלא תפקידוכמו שנאמר : " מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית ! " *** רקפת הפעילויות המתהלכות את התלמידים בטקסטים על הרקפת דומות מאוד לפעילויות על החצב , וחלקן מופיעות גם לצד הטקסטים על מקור החסידה , בפעילות המתוקשבת . מטרת הפעילויות להסב את תשומת לבם של התלמידים לשלושה דגמים שונים של טקסטים - הגדרה , טקסט מידע וסיפור אטיולוגי - העוסקים לכאורה באותו נושא : צמח . החזרה על שלושת הדגמים העוסקים בתוכן דומה , נועדה לכוון את תשומת הלב של התלמידים למבנים השונים של הטקסטים , לבחירת המילים בכל אחת מהסוגות , ולעובדה שכל אחת מהסוגות מממשת מטרה חברתית אחרת ( ליידע / להסביר / לספר . ( פעילויות 2–3 בפעילויות אלה התלמידים מתבקשים להצביע על פרטי מידע המופיעים הן במלל והן ברכיב החזותי . חשוב להסביר לתלמידים את מטרת הפעילויות : הן מבקשות להראות שלכל רכיב בטקסט - מלל , איור , תצלום - תפקיד ביצירת המשמעות של הטקסט , ושכל רכיב בטקסט - מלל , איור , תצלום וכו' - תורם את חלקו למימוש מטרת הטקסט . פעילות 11 בפעילות – שיחה בכיתה – כדאי להנחות את התלמידים לחשיבה לפני שהם מציגים את דעתם : מה הוסיף להם הסיפור על החצבו כשלמדו על תופעת טבע – ממי או ממה למדוו כמו כן כדאי לבקש מהילדים שכאשר הם מציגים את דעתם יביאו דוגמה מהשיעור האחרון על צמחים או ממצבים אחרים . אחת המסקנות היא שאפשר להבין תופעה גם מסיפור , אבל במקרים כמו אלה יש צורך גם באישוש מדעי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר