עמוד:80

הערות והצעות להוראת הפרק השאלה " למה הדברים הם כפי שהם" היא שאלה אנושית בסיסית , ואופני התשובה עליה מציגים סוגים שונים של הסברים ( הסבר אמוני , מדעי או סיפור דמיוני ) המותאמים לעולם השיח שבו הם מתקיימים . ההבדל בין סוגי ההסבר הללו מחדד אופנים מהותיים של התבוננות ומחשבה על העולם : האחד מעוגן בעובדה כי הקב"ה ברא את העולם בחכמה רבה " - מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית " ( תהילים , מזמור ק"ד ) השני , מעוגן בגישה מדעית , והאחר מעוגן בחוויה ובהתנסות האנושית המבוססת על תפיסה סובייקטיבית ורגשית . בעולם השיח העיוני הידע מנוסח בלשון עובדתית וחד-משמעית . הפעילויות מפנות את הלומדים לאיתור עובדות בטקסט ומפנות תשומת לב לקשר שבין הטקסט הכתוב לתמונות . הטקסט החזותי בעולם השיח העיוני מציג עובדות כמו הטקסט המילולי ( הוא לא מציג פרשנות או הלך רוח כמו שיכול לעשות איור של טקסט ספרותי . ( הפרק מתאים מאוד לעבודה עצמאית של תלמידים . הטקסטים קצרים , והגם שרמת המורכבות שלהם לא פשוטה , הפעילויות מתהלכות את התלמידים ברזיו של הטקסט המדעי , הסיפור האטיולוגי ומה שביניהם . הטקסטים הנוגעים לצמח מקור החסידה מופיעים כיחידה דיגיטלית היכולה לשמש כיחידה הערכה . סיפורים אטיולוגים מסבירים באמצעות עלילה סיפורית דמיונית את התהוות השמיים והארץ , את בריאת האדם , בעלי החיים והצמחים ועוד . יש הסוברים כי הסיפורים הללו נוצרו כתוצאה מסקרנותו האינטלקטואלית של האדם המתבונן , החושב , התוהה ( הומו ספיינס ) על עצמו ועל הסובב אותו . התשובות הסיפוריות שנתן האדם בזמנים קדומים לשאלות ששאל אינן עומדות במבחן הידע והאמת המדעית שבידנו , אך בניסיונות הפתרון אפשר לראות את ראשית המדע . ( על פי עליזה שנהר , הסיפור העממי של עדות ישראל , מוטיבים מיתיים ואטיולוגיים , עמ' ( 33 *** חצב פעילות 1 " מטרתו העיקרית של טקסט לימודי-מידעי היא להגדיר , להסביר , להבהיר , ולהרחיב משמעויות של מונחים , מושגים , תופעות ותהליכים על העולם ולספר על חיי אישים ואירועים . הטקסט לימודי-המידעי מצוי במקורות מידע שונים ,... זהו טקסט רווח בבית הספר . " ( תוכנית לימודים לחינוך לשוני , תשס"ג , עמ' ( 25 הטקסט נפתח בהגדרה : "צמח ממשפחת השושניים שיש לו בצל גדול מאוד . " ההגדרה מפרטת קטגוריה ( צמח , ( משפחה ( השושניים ) ואפיון בולט ( בצל גדול מאוד . ( בהמשך הטקסט יש פרטי מידע קבועים : עלים , פרח , פרי , תפוצה , עונת פריחה . כל טקסט מלווה באיור ובצילום הממחישים ומדגימים כמה עובדות שמתוארות בטקסט הכתוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר