עמוד:115

" הבנת הנושאים , הרעיונות והמסרים העולים מהקריאה בטקסטים , שהם חלק מהמורשת התרבותית היהודית . " . 2 התלמידים יעסקו בקשר שבין המדרש העברי שנכתב לפני שנים רבות למושג העכשווי " קיימות , " ילמדו על הקשר הערכי-חברתי שבין עבודת האדמה לחיים של עצמאות ולאחריות בין-דורית : כל דור חייב לנטוע למען הדורות שיבואו אחריו . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יזהו אמצעים אמנותיים כמו האנשה , חזרות וביטויים מטפוריים . . 2 התלמידים יתבוננו בזיקה בין התוכן לבין שימוש ברצף פעלים . . 3 התלמידים יתבוננו במילים משדות סמנטיים שונים היוצרות משמעות בשיר אחד . . 4 התלמידים יבררו משמעות מילים בעזרת הקשר ובעזרת שורש . . 5 התלמידים יתבוננו במשתמע מביטוי ובדרך שבה אוצר מילים בונה אווירה בשיר . הערות והצעות להוראת הפרק מדרש חז"ל על הפסוק "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" פעילות 1 המדרש המוצג בפעילות הוא מעין משל , שבו היחס של הקב"ה לעמו משול ליחסה של תרנגולת לאפרוחיה . כשם שהתרנגולת דואגת למזון לאפרוחיה ומגינה עליהם כשהם צעירים ופגיעים , כך הקב"ה הוליך את בני ישראל ארבעים שנה במדבר ודאג למזונם ולביטחונם . וכמו התרנגולת , המדרבנת את צאצאיה הגדלים להיות עצמאיים ולדאוג למזונם , כך הקב"ה ; לקראת החיים החדשים בארץ הוא אומר למשה " וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל , " לאמור – הגיע הזמן שתתחילו להיות עצמאיים ולנהל את חייכם . פעילות 2 סעיף ג-התרנגולת אומנם מנקרת לאפרוחיה בראשם ואולי גם מכאיבה להם , אבל מטרתה היא להעביר להם מסר חשוב החיוני להמשך חייהם . אפשר להשוות זאת להורים הדורשים מילדיהם לקחת אחריות על ענייני בית הספר או על הסדר בחדריהם , מתוך מחשבה שנכון להכינם לחיים בוגרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר