עמוד:78

שהושת על קין , ובציון צום גדליה , כצום לדורות . בפעילות 2 התלמידים מוזמנים לפעילות של " השלמת פערים" כלומר לדמיין את אירוע הסכסוך בין האחים קין והבל ולהציע הצעות שאילו היו נשמעות , היו עשויות למנוע את הרצח . מומלץ להקדיש זמן ולאפשר לתלמידים לקרוא באזני המליאה את הצעותיהם ובכך להדגיש את ערך הבחירה , שהוא הלקח המרכזי " : הלוא אם-תיטיב , שאת , ואם לא תיטיב , לפתח חטאת רבץ " ( בראשית ד , ז ) הבחירה ניתנת ביד כל אדם , בכל עת ! *** קטעי המידע הקצרים קטעי המידע הקצרים מוסיפים על הטקסט הארוך בכמה דרכים : מרחיבים ומפרטים , מהווים דוגמה קונקרטית , מחיים ומעשירים . פעילות 1 המפגש עם הכותרות בלבד מאפשר לתלמידים להציף ידע מוקדם , ולבחון - אחרי קריאת הקטעים - מה ידעו , מה חשבו שהם יודעים , ומה למדו . פעילות 2 א . ההמלצה היא לעבוד בקבוצה , אבל אפשר גם בזוגות או באופן פרטני , כל זמן שהתלמידים נחשפים כולם לכל הקטעים – בין אם בקריאה ובין אם בשמיעת דיווח מחבריהם . ב . פעילות זו מזמנת שיח עמיתים בקבוצה , שבהם הם מפעילים אסטרטגיות של הבעת דעה , הנמקה ושכנוע על בסיס חוויה של עבודה משותפת ולמידה משותפת פעילות 3 מטרת הדיון המסכם הזה להציב את האירוע של רצח ראש ממשלה כאירוע שהוא מעל לפרטי , וכמשהו שמצוין ומוזכר כדי למנוע הישנות של מעשים כאלו בעתיד . בנוסף , חשוב להפריד בין האג'נדה הפוליטית שייצג רבין בעצרת זאת לבין הכמיהה לשלום המשותפת לכל עם ישראל כפי שהיא מיוצגת ביהדות : שלוש פעמים ביום ובברכת המזון מתפללים ומבקשים – " עושה שלום במרומיו . " ... את השיחה בכיתה אפשר לפתוח בהצפת הממצאים של פעילות 8 לעיל : לברר כיצד הושגה ההסכמה על בחירת התמונות . אם אכן בוצע תהליך של הצבעה , לקשר את התהליך הזה לפרק , ולהעלות למודעות את העובדה שהתהליך שביצעו הוא בעצם הפעלה של אסטרטגיה דמוקרטית : בחירות והכרעה על פי דעת הרוב . לבקש מכל קבוצה להציג את " התמונות הזוכות" ואת תהליך הבחירה . לאסוף את המידע ולדרג את התמונות דירוג כיתתי . א . אפשר להצביע על ההבדלים האלה : קטע המידע מספר סיפור עם התחלה אמצע וסוף וממנו אפשר להבין מהלך היסטורי שלם , לא כך הקטעים הקצרים ; הקטעים הקצרים מוסיפים חיות , פירוט והדגמה לנושאים המועלים בקיצור בקטע המידע ( למשל לנושא התדהמה והצער בציבור הישראלי . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר