עמוד:73

מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו מדרשי הלכה מן התלמוד העוסקים בישיבה בסוכה . . 2 התלמידים יכירו בחשיבות ההידור במצוות התורה בכלל ובמצוות חג הסוכות בפרט . . 3 התלמידים יחשפו לפעולות שונות אותן יש לבצע בסוכה ופעולות מהן יש להימנע . . 4 התלמידים יבינו את משמעות המונחים " שמיני עצרת" ו"שמחת תורה . " . 5 התלמידים יכירו פיוט שמקובל לשיר ביום זה ויבינו את הרעיון שבמרכזו . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יכירו את צורת הרבים בלשון חז"ל . . 2 התלמידים יכתבו שלט לסוכה המביע את עיקרי הטקס , תוך שילוב חומר חזותי הבא להמחיש את הרעיון שבטקסט . . 3 התלמידים יכירו מילים במשלב שירי גבוה וייעזרו בשורשים , בניבים ובהקשר כדי להבינן . . 4 התלמידים יתוודעו לקישוט הפואטי המוכר בשם " אקרוסטיכון" הערות והצעות להוראת הפרק ישיבה בסוכה פעילות 2 האדם מצווה בחג הסכות להפוך את סוכתו לקבע ע"י שמעלה את כליו ומצעיו לסכה , אוכל , שותה ולומד בסכה ועושה כל צרכיו ופעולותיו בה . פעילות 3 רבותינו פרשו מהפסוק שבחומש ויקרא את המילה : " תשבו" והסבירו שמשמעותה- תדורו , תגורו . על האדם לבצע את כל פעולותיו בסכה , בדיוק כמו שעושה בבית בו הוא דר , גר . פעילות 4 הצעה לפעילות חווייתית הקשורה לכתיבה : פעילות זו מהווה מודל להוראה בדרך חווייתית שמטרתה לקרב את הילדים לרעיונות ולמסרים הגלומים בטקסטים שהם קוראים . מומלץ לאמץ מודל זה בשגרת תהליכי ההוראה-הלמידה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר