עמוד:158

" שכב בני" שכתב עמנואל הרוסי ב- , 1929 סמוך למועד שבו נכתב "שיר עמק . " את המילים אפשר למצוא באתר זמרשת . ( פעילות 5 התמונה העולה מהבית היא של מפגש לילי בין שני אויבים שמסתיים בפגיעתו של אחד מהם . הצעה להרחבה שיכולה להתאים גם למתקדמים וגם למתקשים : אפשר לבקש מהתלמידים לבחור בית אחד מתוך השיר שמוצא חן בעיניהם במיוחד ולהגיב לו בכל דרך שנראית להם - מצגת המתארת את הדרך מבית אלפא לנהלל , ציורים או כל דרך אחרת . פעילויות 7-1 הפעילויות מתייחסות להתבוננות באיורים ונועדו לפתח את יכולת התיאור בעל פה ובכתב . פעילות 9 היא פעילות מתוקשבת ובה ייחשפו התלמידים לציורים נוספים ויונחו לכתיבה בעקבות ההתבוננות בהם . שם הפרק : יום ירושלים ( כרך ב עמ' ( 15 נושא הפרק הפרק פותח בפסוק ממזמור קל"ז בתהילים : " אם אשכחך ירושלים" המבטא את הגעגועים של עם ישראל לירושלים בכל הדורות . בהמשך הפרק מוצג השיר " ירושלים של זהב" המתאר את מצבה של ירושלים בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו בערכה של ירושלים דרך הפסוק המופיע בתהילים . . 2 התלמידים יעמדו על הקשר הבלתי נפרד שבין עם ישראל לירושלים מתוך לימוד הפסוק המופיע בתהילים . . 3 התלמידים יכירו פרק בתולדות מדינת ישראל בכלל וירושלים בפרט . . 4 התלמידים יתבוננו בדרך שבה מתארת המשוררת את ירושלים בתקופה שלפני מלחמת ששת הימים . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יכירו אמצעים אומנותיים בשיר : הפלגה ומצלול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר