עמוד:71

הערות והצעות להוראת הפרק תקיעת השופר בימים הנוראים פעילות 1 מומלץ לפתוח את השיחה בכיתה עם השמעת " קולו של שופר" - חשוב להביא לכיתה " בעל תוקע" ולאפשר לתלמידים את החוויה המרטיטה של שמיעת קול השופר . לאחר שחשו את עוצמת הקול תהא השיחה משמעותית עוד יותר . פעילות 3 על התלמידים להשוות ולהבחין בין תאריכי תקופת התנ"ך , אז היה חודש ניסן החודש הראשון לבין תקופת ימינו בה חודש תשרי הוא הראשון . פעילות 4 הרמב"ם בדבריו מציין שני טעמים לתקיעת בשופר : . 1 זוהי גזרת הכתוב- זאת אומרת , כך התורה כתבה שיש לעשות . . 2 לעורר את הנרדמים בעם לתשובה . השופר בדברי חז"ל פעילות 3 שאלה זו היא מסדר חשיבה גבוה . על התלמידים להביע את דעתם ולנמק אותה תוך מיזוג של שני טקסטים . ניתן , על פי שיקול דעתה של המורה להזמין את התלמידים לבצע את המשימה בזוג או בשלשה . מומלץ " לנתח / לפרק את השאלה" במליאה פני שפונים לענות עליה : מדוע לדעתכםו על פי מה תקבעוו על פי : התייחסות לדברי אליעזר התייחסות למסכת ראש השנה סימני ראש השנה הטקסט " סימני ראש השנה" עוסק במנהג יהודי עתיק שנזכר כבר בתלמוד - לאכול בסעודת ליל ראש השנה מאכלים המסמלים ברכות לשנה החדשה : " אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא , יהא רגיל איניש למיכל ריש שתא קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי . " ( כריתות ו עא (; תרגום : " אמר אביי : עכשיו שאמרת שלסימן יש חשיבות ( מילולית : " סימן - דבר הוא ( " יהא רגיל אדם לאכול בראש השנה קרא ( דלעת , ( לוביה ( שעועית , ( כרתח ( כרישה , ( סילקא ( תרד ) ותמר . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר