עמוד:70

הסיפור " אלף בית פותח שערי שמיים" על בסיס ההיכרות עם " בזכות צנצנת דבש , " ואחר כך להשוואה בין השניים ולהצבעה על התבנית המשותפת לשניהם – תוכנית וערכית . פעילות 5 בסיום הפרק מומלץ לקיים שיחה על הקשר בין המסרים שעלו בשני הסיפורים לתקופת אלול והימים הנוראים לחיים של התלמידים כאן ועכשיו . יש לעודד את התלמידים לספר על מקרים בהם גילו רגישות לזולת , או היו עדים לרגישות של אחר לזולתו . שם הפרק : ימים נוראים ( כרך א עמ' ( 11 נושא הפרק פרק זה ניתן ללמד החל מהימים הנוראיים הפותחים את חודש אלול , חודש הרחמים והסליחות ועד ראש השנה ויום הכיפורים . בפתיחתו של הפרק התלמידים משתפים מתחושותיהם בבית הכנסת בימים הנוראים בעת תקיעת השופר . הטקסטים המידעיים בהם משובצים מקורות יהודיים חושפים בפני הקורא את המועדים השונים בהם תוקע היהודי בשופר בזמן הימים הנוראים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו את הזמנים בהם תוקעים בשופר בימים הנוראים . . 2 התלמידים יחשפו לטקסטים מן המקורות היהודיים בהם מוזכר השופר . . 3 התלמידים יכירו את המנהג של אכילת " סימני ראש השנה" ואת משמעויותיו . . 4 התלמידים יחשפו לטקסטים מן המקורות היהודיים על מנהגי ערב יום הכיפורים . . 5 התלמידים יחשפו לטקסטים מן המקורות היהודיים על דיני יום הכיפורים יעדי החינוך הלשוני . 1 השתתפות בשיחה ובדיון תוך הקשבה ותגובה הולמת לדברי אחרים . . 2 קריאה והבנה של טקסטים מקודשים מן המקורות היהודיים . . 3 הפקת מידע מטקסט חזותי . 4 התלמידים ינסחו ברכות על פי הדגם המופיע ב"סימנים" ( בפעילות הדיגיטלית . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר