עמוד:155

שם הפרק : מן המדבר אל העמק ( כרך ב עמ' ( 84 נושא הפרק הפרק מציג את התרשמותם של יוצרים שונים בתחום השירה והציור ממראות נוף בישראל . כך מתוודעים הילדים להסתכלות שונה ואישית של יוצרים . הסתכלות זו באה לידי ביטוי גם בחומש דברים בו מתוארים נופי ארץ ישראל מנקודת מבטו של משה רבינו העומד על פסגת הר נבו וצופה בה . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יקראו שני שירים המעוגנים בנוף הארץ . . 2 התלמידים יבחנו דרכים להתרשמות ממראות הנוף בארץ בציורים . . 3 התלמידים ישוו בין התבוננות בתמונות אמנות לתיאור בשיר . יעדי החינוך הלשוני . 1 התלמידים יתרגלו את התופעה הלשונית : " ו' ההיפוך" הבאה לידי ביטוי במקורות . . 2 התלמידים יפענחו את התמונה העולה משיר . . 3 התלמידים יכירו מאפיינים של שירים : חזרות , מקצב , לשון ייחודית . . 4 התלמידים ישתמשו באסטרטגיות שונות להבנת מילים לא מוכרות : מילון , משפחת מילים , הקשר . . 5 התלמידים יתרגלו קריאה קולית על פי מקצב של שיר . . 6 התלמידים יאזינו לביצועים שונים של שיר ויעמדו על ההבדלים ביניהם . . 7 התלמידים יתארו בעל פה ציורים על פי הצבעים שלהם ועל פי " הקולות" שעולים מהם . . 8 התלמידים יתארו בשיח בעל פה את האווירה העולה מן השירים . . 9 התלמידים יכתבו תיאור מורחב של ציור . . 10 התלמידים ישתתפו בשיחה תוך שימוש בהסבר , בהסקה ובהנמקה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר