עמוד:68

מילת הקישור למען שייכת לקבוצת מילות התכלית שמטרתן לציין מטרה . בקבוצה זו נמצאות גם מילות הקישור : למען , בשביל , ל ..., כדי ל ... סעיף ב-ניתן להרחיב את העיסוק במילים " בושה" ו " כלימה" ו"חרפה . " לשם כך יש להפנות את התלמידים לספר ירמיהו נא , בהן מופיעות המילים כנרדפות וכן להפנות אותם לפירושו של המלבים : " לא תבושי ולא תיכלמי" ( ישעיהו ) המלבים מסביר " בושה הוא המתבייש מעצמו , וכלימה הוא המקבל כלימה מאחרים . " פירוש זה מתאים לפעילות ( נתן מתבייש שלא הבין , אלעד לועג לו והמורה גוערת בו על שהכלים את נתן " בוש .... והיכלם ! ) מי שאינו משיג את מה שציפה חש " בושה . “ ואילו „ נכלם “ נקרא זה אשר אחרים ביזו אותו ודחו אותו בחרפה . אנחנו מתפללים שה' יחזק את ידינו כדי שנצליח לעשות יותר ויותר מצוות ומעשים טובים שלא נתבייש מעצמנו ולא ניכלם ע"י אחרים . פעילות 8 טרום כתיבת התפילה האישית רצוי לקיים שיחה במליאה או בקבוצות ולהעלות רעיונות לתפילות ובקשות אישיות . התפילה פותחת בפניה לבורא העולם . ניתן לכנות את הבורא במגוון כינויים , עפ"י מטרת התפילה . יש באפשרות התלמידים להיעזר בכינויים מתוך קטע התפילה : " אהבה רבה , " בכינויים מקטעי תפילה אחרים או מכינויים של הכותב . שם הפרק : תחל שנה וברכותיה ( כרך א עמ' ( 11 נושא הפרק בפרק שני טקסטים ספרותיים – האחד נכתב בידי דוד כהן על יסוד סיפור עם יהודי , במרכזו נער צעיר , שוליית נפח , שרק בזכות מעשה נדיב שעשה ובזכות החמלה שגילה הושתק השטן המקטרג ותפילות הקהל נתקבלו ; השני עובד בידי תקווה שריג והוא מושתת על סיפורי הבעל שם טוב . במרכזו צעיר יהודי , בור שאינו יודע צורת אות ועם הארץ ובזכות כוונותיו הטובות הצליח לקרוע שערי שמיים . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים ילמדו להבין מידע סמוי בסיפור ויעלו השערה בהסתמך על התוכן . . 2 התלמידים יבינו מסרים ערכיים ויביעו דעה אישית . . 3 התלמידים יפגישו בין עולם הידע הכללי לסיטואציה המתוארת בסיפור . יעדי החינוך הלשוני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר