עמוד:67

פירוט פרקי הספר כרך א שם הפרק : ברכת אהבה רבה ( כרך א עמ ( 7 ' נושא הפרק ברכת אהבה רבה לקוחה מתוך תפילת שחרית , בה מבקש המתפלל מה' שירחם עליו וייתן לו בינה , יכולת הבנה , למידה , ויביא אותו לשמירת מצוות ה' ותורתו . ברכה זו מתאימה להילמד בראשיתה של שנה , בה נמצא הלומד בהתחלה חדשה וצריך את ברכת ה' להצלחתו . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התלמידים יכירו את כינוייו של הבורא בברכה . . 2 התלמידים יבינו את תוכן הברכה . יעדי החינוך הלשוני . 1 הבנת התפקיד של מילת הקישור " למען" . 2 כתיבת תפילה אישית הערות והצעות להוראת הפרק במהלך לימוד הברכה יש לציין בפני התלמידים כי לברכה זו שני נוסחים ( נוסח אשכנזי ונוסח ספרדי ) ששונים זה מזה בפתיחה של הברכה וכל תלמיד אומרה כפי מנהגו . פתיחת הברכה בנוסח אשכנז : אהבה רבה . פתיחת הברכה בנוסח ספרד : אהבת עולם . שתי הפתיחות מסמלות את הקשר החזק ( רבה ) והתמידי ( עולם ) שמתקיים בין עם ישראל לבין הקב . "ה פעילות 3 הכינויים בהם מכנה המתפלל את הבורא הם : - אבינו- המתפלל מגלה רגשי חיבה ואהבה כבן אל אביו ממנו יכול לבקש כל שרוצה . - אב הרחמן- בשל עובדת הבורא מרחם על ברואיו , נכון הוא להעניק להם כל שיבקשו . פעילות 7 סעיף א-מילות הקישור הן ה"דבק" המדביק את חלקי הטקסט השונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר