עמוד:101

העיסוק בציטוט ידוע מהמשנה תורם לבניית המאגר התרבותי-לשוני . הפעילות מחזקת את ההבנה המילולית של התלמידים את הטקסט . פעילות 3 ג מקשרת בין הטקסט לידע העולם של התלמידים . הם נדרשים להסיק בעצמם על פי המנהג שההלכה היא על פי בית הלל . *** שלושה סיפורי זיכרונות פעילות 1 זוהי פעילות טרום קריאה שבה ישערו התלמידים מה אמור לאפיין סיפורי זיכרון . כדאי לדבר על מאפיין הזמן – התמקדות הסיפורים בזמן עבר ; ועל התוכן –כל דבר שהשאיר חותם בכותב ושהוא חש מחויב לחלוק עם אחרים . אפשר לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מסיפורים שקראו או להעלות נושאים שאולי היו רוצים לכתוב עליהם . חשוב לציין כי בשני הסיפורים האחרונים בולט הנושא של מסירות נפש על קיום מצוות היהדות . בתקופת האנוסים ובתקופת השואה יהודים לא הפסיקו לקיים מצוות בכל דרך אפשרית למרות הסכנה והקריבו את חייהם על קידוש . ה' פעילות 6 הפעילות מכוונת להדגיש את ההבדל בין השימוש בזמן עבר - זמן ההתרחשות של האירועים שנזכרים בהם , לבין השימוש בזמן הווה - הזמן שבו מסופרים הדברים . כדאי להדגיש שבסיפור זיכרונות השימוש בפעלים בעבר הוא חלק הכרחי בסיפור , ואילו השימוש בהווה אינו הכרחי . הדגמה של סיפור שכל עניינו עבר מצויה בסיפור הזיכרונות " חנוכה במחנה בימי המלחמה . " פעילות 16 פעילות של השוואת טקסטים שמשקפת הבנה של מידע גלוי וסמוי בסיפורים . במיוחד בולטת העובדה שבסיפור מפרס חשו המדליקים שיכלו לבלבל את השלטונות בנימוק שהנרות הם לתאורה , ואילו בסיפור מתקופת השואה לא הייתה כל אפשרות כזאת . מתלמידים מתקדמים אפשר לבקש להרחיב את ההשוואה לשלושת הסיפורים . לפני המעבר לפעילות הדיגיטלית מומלץ לסכם בשיחה בכיתה את המאפיינים שנאספו תוך כדי קריאה : סיפור בגוף ראשון , עובדות המתקשרות לאירוע שיש לו מקום וזמן , רגשות . חשוב להבין שההתייחסות לאירועים בהווה אפשרית , אך אינה מגדירה את התת סוגה . שם הפרק : יחיד רבים וזוגי ( כרך א עמ' ( 105 ראו הרחבה בפרק " פעלים ושמות " - עמוד 84

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר