עמוד:49

פרקי הספר : העמקה ותוספות כל אחד מהסעיפים להלן , המתייחסים לפרקים של ספר הלימוד , כולל שני עוגנים - עוגן תמטי ועוגן הנוגע לחינוך הלשוני , כלומר כל ההיבטים הנקשרים למיומנויות בתחום השפה : חשיפה לתוכן מסוים ; היכרות עם מאפייני הסוגות השונות - סיפור , שיר , טקסט עיוני לסוגיו וכדומה ; ; הבנת תפקידו של הטקסט המידעי ; אפיוני הכתבה כתת-סוגה ; היכולת להשתמש בתבניות לשוניות בצורה נכונה ועוד . כל אחד מהסעיפים כולל גם את רשימת היצירות שאוגדו יחדיו בכל אחד מפרקי ספר הלימוד לאורם של שני עוגנים אלו . כל אחד מהסעיפים כולל פירוט של הטקסטים המופיעים בפרק שאליו הוא מתייחס , של הסוגות שהם מייצגים ושל עולמות השיח שאליהם הם משתייכים . כמו כן מפורטות מטרות ההוראה של הפרק העוסקות ביכולות האורייניות שנרצה לקדם אצל התלמידים . המטרות מוינו למטרות תוכן ולמטרות בתחום ההבנה , ההבעה והלשון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר