עמוד:43

כתיבה , שבאמצעותן יוכלו להציג את כתיבתם לקהל רחב . ( עוד על כתיבה בסביבה דיגיטלית בפרק " טיפוח אוריינות דיגיטלית ( . " בספר " מילה טובה מאוד ד" סיפקנו הזדמנויות רבות לעבודה במסגרות לימוד מגוונות הן מתוך כוונה שהתלמידים יתרמו זה לזה מהידע שלהם ובכך יקדמו זה את זה , והן מתוך מחשבה על המיומנויות האורייניות השונות שברצוננו לקדם . מיומנויות אלה נמצאות בהלימה עם מטרות החינוך הלשוני המוגדרות בתכנית הלימודים הנדרשות במאה . ה-21 הדיון הכיתתי יכול להאיר לתלמידים נקודות מבט מגוונות שיש אפשרות שלא חשבו עליהן בעצמם . כמו כן , השיחה בכיתה מאפשרת לתלמידים לתרגל את מיומנויות הדיון – להעלות טענה ולהציע נימוקים המצדדים בה . הפעילות הקבוצתית יכולה גם לעורר דיון והבעת דעה - פעילויות המהדהדות את עצם מהותם של טקסטים מן המקורות היהודיים . פעילות בזוגות השיח במסגרת העבודה בזוגות מקדם שיח מטא-לשוני שבתורו יקדם את הבנת האסטרטגיות האלה ויחזק את השימוש בהן במפגש עם טקסטים אחרים . פעילות יחידנית –בנוסף הזדמנויות הרבות ללמוד יחד , אין להפחית מערכה של למידה עצמאית / אישית המאפשרת לתלמידים להתבונן על הטקסטים באופן סובייקטיבי ולהתמודד אתם ועם מאפייניהם מתוך תפיסת עולמם האישית . עבודה יחידנית גם מאפשרת לתלמידים לבחון את טעמם האישי ואת העדפותיהם בעקבות מפגש ראשוני עם יצירה . ההכרה בשונות התלמידים היא מאבני היסוד של תורת החינוך . בהתאמה למדיניות ההכלה והשילוב , הכיתות הרגילות בבתי הספר הן הטרוגניות יותר , ועל המורים להתאים את ההוראה ואת דרכי הלמידה לתלמידים שצורכיהם שונים . העבודה בפורומים משתנים יכולה לתת מענה חלקי גם להיבט זה . בהוראת שפה במיוחד יש להביא בחשבון תלמידים שאיכות קריאתם אינה הולמת את גילם , שאוצר המילים המצומצם שלהם מקשה עליהם להבין את הדברים ולהביעם , וכן תלמידים שרמה נמוכה של ידע עולם מקשה עליהם ליצור הקשרים בין הטקסט הספרותי למציאות חייהם . תלמידים כאלה זקוקים לתיווך בהבנה , בתכנון ובביצוע של פעילויות למידה . אחת הדרכים להנגיש את הטקסט לתלמידים ולהביאם למפגש מוצלח עם יצירות ספרות וקטעי מידע ופעילויות למידה בכתב ובעל- פה היא באמצעות עבודה בקבוצות קטנות . עבודה במסגרת כזו שעשויה להיות יעילה מאוד כשמדובר בתלמידים שמתקשים לפעול במליאה – אם בגלל קשיים בקריאה ובלמידה , אם בגלל קשיים בהבעה ואם מטעמים רגשיים . הקבוצה הקטנה מספקת ביטחון ואינטימיות , מאפשרת תקשורת כמעט אישית ומפנה מקום גם לתלמידים האטיים , הפסיביים , ולאלה החוששים מקצב הלמידה , מהתעלמות או מכישלון . בנוסף לנאמר כאן , יש במד"ל המפורט לפרקים מקומות בהם מוצעות דרכי פעולה לעבודה עם תלמידים מתקשים ועם מתקדמים ומתעניינים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר