עמוד:41

למידה בפורומים משתנים בצירוף 'פורומים משתנים' אנו מתכוונים לארגון התלמידים במסגרות העבודה השונות המזומנות להם בספר : עבודה במליאת הכיתה , עבודה בקבוצות , פעילות בזוגות ועבודה יחידנית . עם זאת , המורים מוזמנים כמובן לשנות את הפורום המוצע לפעילות מסוימת בהתאם לשיקול דעתם . מסגרות הלמידה המוצעות עבור הפעילויות השונות בספר נבחרו לאחר מחשבה ומתוך אמונה כי מסגרת הלמידה המוצעת לכל אחת מהפעילויות היא המסגרת המיטבית עבורה . בפעילויות שונות המוצגות במד"ל המפורט לפרקים משובצים הסברים המתייחסים לרציונל הטמון בהתאמת פורום למידה מסוים לפעילות נתונה . שיחה מקדימה במליאה על טקסט - כמו מעשייה , סיפור עם , סיפור בעל רקע היסטורי וכן טקסט הנוגע בנושא אתנוגראפי ועל עולם התוכן התרבותי שהטקסט נטוע בו היא בעלת ערך במקרים רבים . השיחה המקדימה היא מעין תשתית ( גם תוכנית , גם פואטית וגם לשונית ) שעליה יוכלו הילדים למקם את ההקשרים ואת הפרשנות שלהם לטקסט . לשיחות במליאה מטרות ויתרונות נוספים וביניהם שיתוף בידע המביא לידי הרחבת הידע וההבנה של התלמידים בנושאים הנוגעים לתחום הנלמד בשיעור ( הן בהקשר לתחום הנושאי והן בהקשר לתחום האורייני . ( במאמרה של פלד-אלחנן " בדרך לאוריינות מדעית 94 היא עוסקת בחשיבותו של הדיון בכיתה . לדבריה , הדיון בכיתה מוביל לשכלול היכולת ליצור טקסטים מורחבים מבחינה לוגית , לכידים ובעלי קישוריות . פלד-אלחנן אומנם מדברת על טקסטים שנכתבו על-ידי תלמידים בשיעורי מדעים , אך גם כל טקסט מידעי שהם פוגשים מוביל לשכלול יכולת זו . על אחת כמה וכמה כאשר הם מתבקשים למזג מידע ממקורות שונים כפי שמוגדר בתכנית ההוראה להטמעת יעדי 95 החינוך הלשוני . לפיכך , הדיון בפורום הכיתתי העוסק בתוכן הטקסט ( או הטקסטים , ( בהמללתו ובקשר בין השניים , עוזר הן בהבנתם של דברים הנמצאים במישור הסמוי והן בניסוח של טקסט שיש בין משפטיו וחלקיו קשר קוהרנטי ; קשר כזה מושג בעזרת אמצעים לשוניים שונים היוצרים את הלכידות בין המשפטים ( למשל קשרים לוגיים ואמצעי רפרור שונים . ( אחת מהמיומנויות הנדרשות מבוגרי בתי הספר במאה ה-21 נקשרת למיומנויות תקשורת ושיתוף 96 למשל יכולת עבודה בצוות ולמידה שיתופית המכוונת ליצירת מוצר משותף . למידה במסגרת של שיחה במליאה , בזוגות או בקבוצות יכולה לאמן את התלמידים במיומנויות אלה . בשנת תשע"ד פורסם מסמך רחב יריעה אשר מטרתו הייתה להציג את התמורות שחלו במאה ה-21 ואת ההשלכות שלהן על תחום החינוך 9 7 . אחת מן ההמלצות של ועדת המומחים שחיברה את המסמך התייחסה לתחום הפיתוח של היכולות האורייניות : " הוראה באמצעות פיתוח דיאלוג אקדמי פורה משותף , הדדי , פתוח וחקרני , רציונלי ומחייב לידע דיסציפלינרי – שיח שגם מספק ללומדים כלי חשיבה וגם מרגיל אותם לדפוסי חשיבה פוריים . " 94 ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק רביעי : המלצות . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן ( עמודים . ( 99-117 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . עמוד . 100

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר