עמוד:39

האוריינות החזותית נתפסת כחלק בלתי נפרד מלימוד השפה והבנתה , ומעבר לכך - כדרך להרחיב את גבולות הביטוי והיצירה , במסגרת החינוך הלשוני . על העולם המילולי והחזותי להשלים ולהעמיק זה את זה . אמנות היא חלק מתוך המדיה החזותית שמקיפה אותנו , אך היא חלק מיוחד : מעין אי , עדיין משוחרר ברובו מהשפעות צרכניות ומסחריות למיניהן , אישי ורב-מימדי . אמנות היא מקום המכיל את עושר ההבעה האנושית : רגש חשוף , מסרים ודעות , ייצוג של מקום ותקופה , חשיבה מופשטת ורבת רבדים , פנייה לצופה בדרכים שונות - עקיפות וישירות , התייחסות להקשרים אחרים , הכלה של האחר והשונה , חופש של יצירה . בהיותה כזו , האמנות מהווה תרומה יקרת-ערך לחינוך הלשוני : - האמנות מפלסת שבילים נוספים עבור אלו שמתקשים להתמודד עם השפה המילולית . עצם המפגש עם אופני הבעה מגוונים ועשירים שאינם מילוליים נותן להם לגיטימציה , ויכול אף לקרב את אותם תלמידים שלעיתים נשארים בשולי הכיתה , ואולי מרגישים יותר בבית עם שפות אחרות כמו שפת התנועה , הספורט , המוסיקה , ואפילו שפת האופנה או המחשב . - " אמנות יכולה לעזור לתלמיד להתמודד עם הקושי לנסח במילים את מה שקשה מאד לנסח בצורה מילולית . כשהתלמיד מתבקש להגיב על תחושות שהאמנות מעוררת בו , עליו להתאמץ ולמצוא את היכולת שבו על מנת למצוא את המילים המדויקות ולהתנסח בעזרתן " . - אמנות כחוויה אסתטית , רוחנית . האמנות כמקור לעניין והנאה : אחת המטרות העיקריות בחינוך הלשוני היא לתת ללומדים הצעירים את ההזדמנות לטעום מהיופי והעונג השביציר האנושית . מקומה של האמנות החזותית לצד הספרות והשירה מרחיב ומעמיק את המפגש עם התרבות . - קריאת טקסט חזותי ( כלומר תמונות , צילומים וכו ( ' כוללת את המרכיבים הבאים : זיהוי הפרטים בתמונה וקריאה בשמם : מה הם הפרטים המרכיבים את התמונהו קריאה אישית : מה אנו מרגישים כשאנו מתבוננים בתמונה ומה מעניק לה משמעות אנושיתו קריאה היסטורית-אנתרופולוגית : מה אפשר ללמוד מן התמונה על החיים , תרבות , כלכלה , אידיאולוגיה של התקופה 91 תוכנית הוראה להטמעת יעדי החינוך הלשוני בכיתות ג׳-ד׳ , משרד החינוך , עמ' - 10 שילוב מיומנויות אורייניות בתחומי הדעת http : // meyda . education . gov . il / files / Yesodi / ChomreyEzer / Tochnit . pdf 92 Eisner E . W . ( 1998 ) . The enlightened eye : Qualitive Inquiry and the Enhancement of Educative Practice , Upper Saddle River , NJ : Prentice Hall . בתוך : תרבות הצריכה – הצעה להתמודדות עמה באמצעות חינוך לאמנות , אלינור רותם , אוריינות חזותית – עיון , מחקר , יצירה . 'עמ . 183 עורך : איתן מכטר , הוצאת רסלינג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר